Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Tänk om Sverige gick så bra som Göteborg

Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Foto: NORA LOREK

Göteborg trotsar den kommande konjunkturnedgången och vägrar stå på bromsen.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

 – Spegel spegel på väggen där, säg mig var den aviserade konjunkturnedgången är?

 – Inte i Göteborg i alla fall.

 

Trots att Business Region Göteborg sedan tidigare aviserat en inbromsning av Göteborgs industri tvingas den senaste konjunkturrapporten, om 2018 års fjärde och sista kvartal, något besviket konstatera att Göteborg tuffar på rätt rejält. 

 

Som vanligt är det fordonstillverkningen och personbilsexporten som håller Göteborg under armarna. Exporten ökade med nästan en tredjedel, 29 procent, under förra året jämfört med 2017. Detta till en värdeökning på cirka 23 miljarder kronor.

 

Göteborgs nära band till – och beroende av – Kina och dess inhemska marknad är slående. Det var just dit som personbilsexporten ökade mest till, med 122 procent. Värdet: 2 miljarder kronor, samma summa som förlorades gällande personbilsexporten till USA. 

 

Medan instabilitet fortsätter att prägla det lokala politiska läget levererar näringslivet både tillväxt och stabilitet. Göteborg fortsätter att gå urstarkt – knappast tack vore politiken, utan trots den. Storstadsregionen har gett den största sysselsättningstillväxten av de tre svenska storstadsregionerna: 4,2 procent på årsbasis – det vill säga dubbelt så starkt som samma siffra för Sverige. Näringslivet hänger heller inte läpp för den där utlovade konjunkturnedgången: Det fortsätter att skapas jobb inom bygg, fordonsindustri, kunskapsintensiva företagstjänster samt transport.

 

Tillväxten påverkar givetvis även arbetslösheten. I februari var arbetslösheten i Göteborgsregionen 5,5 procent – att jämföra med Malmös 9,6 och Stockholmsregionens 5,8 procent. Mest glädjande är att arbetslösheten bland utrikes födda minskar kraftigare än totalt sett i Göteborgsregionen. På ett år är minskningen 2,1 procent. I februari var 19,2 procent av de utrikes födda arbetslösa – givetvis en alldeles för hög siffra. Samtidigt är siffran rejält bättre än rikssiffrorna på 24,1 procent. 

 

I slutet av maj går Sverige till val. Då finns det, inte minst i Göteborgsområdet, viktiga skäl att påminna om EU:s betydelse för vårt nationella välstånd. Nyligen slöts ett nytt handelsavtal mellan EU och Japan. Inom kort väntas avtal signeras mellan unionen och Singapore, Mexiko, Australien, Nya Zeeland och Vietnam. I fallet med Australien blir det nya frihandelsavtalet det första av sitt slag mellan ”Down Under” och EU. EU:s frihandelsavtal är viktiga krockkuddar mot allt för stort beroende av Kina.

 

Förr eller senare kommer konjunkturen att vika neråt. Att Göteborg envisas med att hålla produktionsvolymerna uppe förändrar inte det. 

 

Göteborgs ekonomiska kraft är knappast enkom en regional angelägenhet. Allt för länge har Sveriges Midasregion varit för dålig på att hävda sin betydelse i den nationella debatten. Kanske har Göteborg varit sig självt nog. Det är en alldeles för provinsiell attityd som varken gagnar Västkusten eller Sverige som helhet. 

 

I stället borde frågan ställas: Tänk om resten av Sverige varit lika framgångsrikt och starkt som Göteborgsregionen?

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida