Csaba Perlenberg

Barnmisshandel att inte vaccinera

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.
Foto: NORA LOREK
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Foto: ROBIN ARON

Att inte vaccinera sina barn mot mässlingen är historielöst och rena rama barnmisshandeln. Begränsa valfriheten för vaccinering.

Sahlgrenska har gått in i beredskapsläge sedan flera fall av mässling har konstaterats i Göteborgsområdet. Flera hundra riskerar att ha smittats. Händelsen är allvarlig - och ändå finns det personer som inte tror att mässling är särskilt farligt. Tvärtom. 

Tidigare i år kunde GT berätta om den makabra företeelsen att det fanns en mamma i Västra Götalandsregionen som medvetet ville smitta andra människors ovaccinerade barn med mässlingsviruset - och att det fanns föräldrar som jublade över möjligheten. I en stängd Facebookgrupp erbjöds barnet som smittbärare: "Om någon vill få sina barn smittade är det bara att komma hit". Vårdslösheten var häpnadsväckande.


I intresse av tydlighet: Mässlingen är ett virus som framför allt för ovaccinerade barn under arton månader kan leda till lunginflammation och hjärnhinneinflammation och i värsta fall död. Även vuxna människor som inte blivit vaccinerade eller har nedsatt immunförsvar är i riskzonen. Tyvärr är det inte olagligt att medvetet sprida mässlingen. De som hävdar att vaccinationer är farligare än mässlingen är inte bara okunniga - de är bokstavligt talat livsfarliga individer.


Världshälsoorganisationen WHO kunde glädjande nog konstatera att 2016 blev det första året där antalet dödsfall till följd av mässlingen inte nådde upp till 100 000 (89 790 personer dog, de flesta barn under fem år). Enda anledningen till att inte fler dog var på grund av det världsomspännande målet att bekämpa mässlingen med vaccinationer, som lett till hela 84 procents minskning av mässlingsrelaterade dödsfall mellan 2000 och 2016. WHO gör bedömningen att om vaccinationerna inte genomförts, så hade 20,4 miljoner människor dött under århundradets sexton första år. Miljontals dödsfall var ett faktum innan mässlingsvaccinet introducerades 1963 - då inträffade epidemier vart andra, vart tredje år som resulterade i 2,6 miljoner dödsfall varje år. Misstänkliggörandet av mässlingsvaccin är således inte bara okunnigt, utan rent historielöst. 


Vaccination är en medborgerlig skyldighet. Det borde vara varje förälders förbannade plikt att sticka nålen i sina barn. Att inte göra det är att tangera barnmisshandel - på sina egna och andras barn. Men i dag är det valfritt för föräldrar att välja bort vaccinering mot mässling. Så borde det inte vara. I stället borde det räknas som barnmisshandel om man inte vaccinerar sina barn inom given tidsram. I Australien begränsas välfärden genom indragna subventioner för barnomsorg och sjukvård samt indraget barnbidrag sedan 2016 om man inte vaccinerar sina barn. Då förslaget presenterades fick det konsekvensen att 5 700 barn vaccinerades omgående och ytterligare 148 000 personer uppdaterade sina vaccinationer, enligt brittiska The Guardian.


I Sverige har Liberalernas välfärdskommission föreslagit att föräldrar till ovaccinerade barn inte borde ha rätt att välja förskola. Förslaget syftar till att skydda de barn som av medicinska skäl inte kan vaccineras och som utsätts för oskälig risk om de hamnar nära ovaccinerade barn. Det är en fullt rimlig åtgärd, men samtidigt löser det inte grundproblemet med ovaccinerade barn, som ju vistas på andra ställen än enbart på förskolor. Givet att mässlingviruset är luftburet borde valfriheten kring vaccineringen begränsas och ett vaccinationstvång införas. Allt annat är att riskera livet på värnlösa barn. 


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.