Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Skjut inte budbäraren, Henrik Ripa

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Henrik Ripa (M), styrelseordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: Wahlström Image & Design AB
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Att styrelseordföranden uppmuntrar den kritiska läkarkåren på Sahlgrenska att inte vara öppen med sin kritik är ett demokratiskt snedsteg.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rättighet. Yttrandefrihetsgrundlagen garanterar frihet att i tal, skrift, bild eller på något annat vis meddela upplysningar samt ge uttryck för tankar, åsikter och känslor. Detta innebär rätten att kritisera, ifrågasätta, häckla och provocera vare sig det handlar om en person, förening, företag, organisation eller myndighet.

 

Utan denna rättighet hade en text av denna typ varit omöjlig. 

 

Inte minst politiker gynnas av denna rättighet och frihet. Utan yttrandefrihet skulle en liberal demokrati vara omöjlig. Att värna även sin meningsmotståndares rätt att tala och skriva torde ligga i varje politikers egenintresse, då ingen politisk rörelse abonnerar på makt ens i en hel mandatperiod nuförtiden. 

 

Men i Göteborg anser Henrik Ripa, nytillträdd moderat ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhus, att det är olämpligt att Sjukhusläkarna organiserat sig, samlat in över 600 namnunderskrifter från läkare i en protestlista över sakernas erbarmliga tillstånd och gjort  sitt missnöje offentlig via olika medier. 

 – Det är ungefär som om en flygkapten skulle säga "vi har så tuffa arbetsförhållanden att jag inte vet om vi kommer kunna landa i dag". Det sätter en press på arbetsgivaren, men det är också ett problem i bemärkelsen att patienterna blir rädda, säger Ripa i en intervju i Göteborgs-Posten.

 

I stället vill moderaten att kritiken i stället ska hanteras internt, långt bort från mediernas granskande och rapporterande ögon. Där kritik inte blir till ett politiskt problem.

 

Henrik Ripa har rätt till sin uppfattning – men hade gjort klokt i att hålla tyst om den. Som politiskt ansvarig för verksamheten är han inte bara en representant för ett visst politiskt intresse utan även just det politiska system vars ramar ska garantera samma rättigheter för medborgare, alldeles oavsett om det gäller anställda eller patienter.

 

Henrik Ripas uttalande är en katastrofstart på det uppdrag han innehaft i totalt två veckor och är inget annat än en veritabel krigsförklaring mot den personal vars kritik han är satt att hantera. Det gjuter knappast olja på vågorna att be Sahlgrenskas personal att hålla tyst om de problem som just de är bäst stadda att vittna om. Det riskerar skapa en rädslans atmosfär och förvärra de arbetsmiljöproblem som Sjukhusläkarnas uppror ger uttryck för.

 

Att som högsta ansvarig politiker sända budskapet att personalen ska vara tyst och inte orsaka besvär för den politiska ledningen – som i regionen och i Sahlgrenskas styrelse är samma blågröna styre som styrde förra mandatperioden – gör knappast arbetsplatsen attraktiv i en tid när rekryteringen är en fråga om grundläggande patientsäkerhet. 

 

Att likt Henrik Ripa försöka skjuta budbäraren är uttryck för ett svagt politiskt ledarskap och väcker frågor om lämpligheten i att ansvara för en av regionens största verksamheter. Att söka tysta sina anställda är inte överensstämmande med god demokratisk sed.  

 

Det finns bara en sak som är mer skadlig för Sahlgrenska och patienternas förtroende än att personalen är besvärlig för den politiska makten: Om personalen hade lyssnat på Henrik Ripa och hållit tyst. 

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida