Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Rymdens oändlighet viktigare än fisande kor

Slottsskogsobservatoriet måste hållas öppet även för nästa generation. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Foto: NORA LOREK

Alliansen i Göteborg måste komma ihåg vikten av arbetslinjen, även i rymden.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Det finns många saker som kommuner inte bör ägna sig åt. Det privata näringslivet och den ideella sektorn är avsevärt bättre på verksamheter som inte kan räknas till välfärdens kärna – och i flera fall är civilsamhället och privata alternativ bättre även på de sakerna. 

 

Under onsdagens kommunstyrelsemöte i Göteborg avhandlas bland annat två ärenden som handlar om viktiga gränsdragningar eller åtaganden för det offentliga. I båda fallen handlar det om hur kommunen förhåller sig till ökat eller minskat engagemang i två helt olika verksamheter med rätt olika förutsättningar och utgångspunkter.

 

Det ena ärendet gäller det kommunala ägandet av en lantgård. Det andra gäller huruvida Göteborg ska ta större ansvar för folkobservatoriet i Slottsskogen. 

 

Medan Socialdemokraterna, Demokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ta större ansvar för Slottsskogsobservatoriet, vill alliansen sälja lantgårdar och hålla observatoriet ifrån kommunalt ansvarstagande. S vill även behålla lantgårdarna. 

 

I det första fallet har alliansen helt rätt, i det andra har de solklart fel.

 

Slottsskogsobservatoriet är en sliten klenod vars unika ställning kräver ett offentligt åtagande. I dag är det stängt för allmänheten. Följetongen med bristande finansiering har varit lika lång som sorglig. Att i dag besöka det luggslitna, nerklottrade och halvt gömda observatoriet är att se en utvändigt vanvårdad naturvetenskaplig skatt, vars skick borde väcka skamkänslor hos Göteborgs politiker. Även skylten för Björn Hedvalls stig och plaketterna för flera planeter, däribland Jupiter, har lämnats åt sitt öde.

 

Det föreningsägda och drivna observatoriet har gjort ovärderliga insatser i nästan etthundra år för att stimulera intresset bland barn och unga för astronomi, rymden och naturvetenskapliga upptäckter. Den folkbildande verksamheten är därmed ett kulturhistoriskt arv som Göteborg gör väl i att vårda. Att S, D, V och MP vill låta utreda lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering för att observatoriet ska kunna öppna upp efter sommaren är det enda rätta, givet Västsveriges roll i den svenska rymdindustrin. 

 

Slottsskogsobservatoriets unika existens står i bjärt kontrast mot det ärende som initierats av alliansen för att göra sig av med stadens olika lantgårdar, däribland Bergums fritidslantgård. Förslaget, att skyndsamt utreda hur privata eller ideella aktörer kan ta över ansvar och drift för kommunens fritidslantgårdar, är ingen rocket science

 

Bond- och lantgårdar går det tretton på dussinet. Staden behöver knappast ha fingrarna i gödselburken för att att ungas och elevers möjlighet att uppleva hur djur gör ska kunna garanteras. Minns även att Göteborg Stad investerat 17 miljoner kronor i Häljeredsgård i Olofstorp. De kommunala metangasproducenterna fortsätter att bidra till den globala uppvärmningen alltsedan dess.

 

Alliansen gör rätt i att renodla Göteborgs åtaganden – däribland lantgårdarna. Det finns knappast brist på privata alternativ. Fortfarande är alliansen öppen för stöd till öppna verksamheter, ett gyllene tillfälle för privata lantbrukare att utöka sin verksamhet. Och sant är att kommunens ekonomi är ansträngd. Men att låta Slottsskogsobservatoriets öron mot himlavalvet tystna och dess teleskop gå miste om nyfikna och sökande blickar, är att medvetet släcka möjligheten till en nyfiken förundran hos nästa generation. Rymdens juvelskrin är mänsklighetens födslorätt och barnasinnets kornbod.

 

Per aspera ad astra – Genom hårt arbete skall vi nå till stjärnorna, står det över ingången till observatoriet. Det borde inte vara en astronomisk osannolikhet att alliansen borde understödja arbetslinjen även i rymden.

Skylten till Björn Hedvalls Stig i Slottsskogen är i behov av lite kärlek. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.