Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Pigmentskatt nästa, Vänsterpartiet?

Jöran Fagerlund (V).Foto: SVEN LINDWALL
Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.Foto: NORA LOREK

Göteborgspolitikern och vänsterpartisten Jöran Fagerlund ville i helgen att hans parti skulle ta beslut om att införa 100 procents beskattning av alla inkomster över 35 000 kronor. Föraktet mot medelklassen är anmärkningsvärt.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Vänsterpartiet avslutade under söndagen sin partikongress. En av de mer uppmärksammade motionerna som behandlades, och antogs, var förslaget om att låta Statistiska centralbyrån samla in så kallad "jämlikhetsdata" över etnisk tillhörighet, nationellt ursprung och religion eller annan trosuppfattning. Vänsterpartiets identitetspolitiska besatthet av människors hudfärg och etnicitet förnekar sig inte. 

 

Att Statistiska centralbyrån redan under söndagen meddelade att förslaget strider mot gällande lagstiftning, närmare paragraf 13 i personuppgiftslagen som reglerar känsliga uppgifter, verkade inte bekymra vänsterpartisterna som körde över sin egen partistyrelse och klubbade igenom den nya etnocentriska politiken. Personuppgiftslagen hindrar register från att samla in och spara uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. 

 

Att Vänsterpartiet går rasbiologers och nazisters ärenden är förvisso upprörande men knappast överraskande.  Det som Vänstern ser som en del av sin antirasistiska kamp är i själva verket grovt rasistiskt genom sitt kollektivistiska osynliggörande av individer. Människor är inte sina hudfärger, och en hudfärg säger väldigt lite om personers åsikter, tro och existentiella mödor.

 

SCB-förslaget var dock inte den enda hårresande motionen under V-kongressen. En av de mer anmärkningsvärda, som till och med var för magstark för vänsterpartisterna, stod Göteborgspolitikern och ordföranden i Kretslopps- och vattennämnden Jöran Fagerlund (V) för. 

Fagerlund är sedan tidigare ökänd för att ha hävdat att hans nämnds och förvaltnings huvuduppgift inte är att tillhandahålla ett fungerande avloppssystem och rent vatten, utan i stället att producera mänskliga rättigheter i flytande form. Detta har tagit sig uttryck i att Göteborg ska införa helt onödiga kommunala vattenposter som inte ens den egna förvaltningen ville befatta sig med fullt ut.

 

Den aktuella motionen, E39, hade rubriken "Höj skatten för de få". I korthet ville Fagerlund:

 • Använda klimatomställningen som svepskäl för att införa socialism.

 • Avskaffa den kommunala beskattningsrätten.

 • Sätta ett inkomsttak på 30 000 kronor ("Det finns inga mänskliga behov som tarvar högre inkomster och det är oerhört svårt att leva hållbart med så hög inkomst.")

• Införa en garanti om lägsta inkomst på 20 000 kronor i samtliga socialförsörjningssystem ("En lönespridning mellan 20 000 och 35 000 är rimlig. Självklart bör de viktigaste jobben premieras högst: sjukvård, barnomsorg, lärare, städare på sjukhus etc. Och självklart borde de minst viktiga jobben premieras lägst: ekonomer. Däremellan finns det utrymme för en rimlig lönespridning för jurister, byggnadsarbetare, konstnärer, forskare och andra medelklassyrken.")

 

Yrkandets huvudspår handlade dock om att införa en "enhetlig progressiv skatt" för kommuner, landsting och stat:

• 100 procents skatt på samtliga inkomster över 35 000 per månad oavsett om det är inkomst av tjänst eller kapital. 

 

Det kan givetvis byggas många kommunala vattenposter och produceras mycket mänskliga rättigheter i flytande form med ett sådant skatteuttag. Om man tror på planekonomi och inte ser några fördelar med konceptet tillgång och efterfrågan, det vill säga. Men 100 procents beskattning är en hutlös vänsterfantasi som inte hade gjort något för att påverka ojämlikheten. I själva verket är Fagerlunds motion ett uttryck för vänsterns förkärlek för nationalistisk och protektionistisk ekonomisk politik, som onekligen skulle isolera Sverige på den globala arenan. Dessutom är det ett ohemult förakt för den svenska medelklassen.

 

Vänsterpartiets partistyrelse var, tacksamt nog, måttligt road: "Motionens förslag om hundraprocentig beskattning av alla inkomster över 35 000 kronor i månaden är mycket långtgående och kan få oanade konsekvenser. Partistyrelsen konstaterar att förslaget inte är i linje med Vänsterpartiets rådande skattepolitik och att valplattformen inte är rätt forum för att lägga fram nya långtgående förslag av den innebörd som föreslås i motionen."

 

Partistyrelsen gick till och med så långt som att i stort bekräfta Moderaternas arbetslinje: "Ett system med basinkomst eller liknande bidrag till alla eller vissa grupper av människor utan arbetsinsats eller behovsprövning befrämjar knappast människors utveckling till självständiga individer. Ett sådant system skapar inte ett solidariskt och rättvist samhälle, utan leder till att allt fler blir i behov av permanent stöd."

 

Partikongressen tog inte ens upp motionen då inte en enda vänsterpartist yrkade bifall. Men Jöran Fagerlund ska inte hänga läpp. Givet partiets förkärlek för pigmentpolitik så finns det tydliga möjligheter att i framtiden få igenom förslaget. Klä den bara i identitetspolitikens rasism, Fagerlund! Här ett förslag på framtida yrkande: "Inför 100 procents skatt på samtliga vita, icke rasifierades inkomster - för jämlikhetens skull." Vitas pengar är ju uttryck för ett fortgående postkolonialt förtryck, etcetera.

 

Huruvida ett sådant förslag skulle inkludera skattesänkningar för så kallade rasifierade är dock inte troligt. Inte ens hudfärg kan få en vänsterpartist att vilja sänka skatter. Att propagera för höjda bidrag utifrån etnicitet skulle dock inte överraska. 

 

Bättre lycka till på nästa kongress, Jöran Fagerlund!

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.