Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Offentlig information tillhör alla och ska vara avgiftsfri

Göteborg i Minecraft.Foto: GÖTEBORG STAD
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida.Foto: NORA LOREK

Vår tids viktigaste råvara är information. Ettor och nollor som genereras via skattefinansierad verksamhet ska också vara tillgänglig för allmänheten att bruka.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Det fanns en tid när kartdata var känslig information. Viss geografisk information med särskilt detaljerade angivelser är fortfarande en fråga om rikets säkerhet, men i en värld med Google Maps och Streetview har vi för länge sedan passerat gränsen för tillgänglighet som en analog fråga.

 

Via mobilen kan vi i dag se vår fysiska, riktiga omvärld genom allehanda slags filter.  Numera går det till och med att bygga Minecraft i mobilen. I tvärsnittet mellan verklighet och fantasi blir våra gator, byggnader och torg endast banor för användare att navigera i.

 

Det går givetvis att föra en digitalfilosofisk diskussion om huruvida olika digitala verkligheter i vårt stadsrum agerar segregerande mellan användare som delar samma yta men befinner sig i helt olika världar. Samtidigt är spelen eller olika appar med AR, så kallad augmented reality, inte sällan interaktiva och sociala till sin karaktär. Att mötas över generations,- köns- och klassgränser är inte ovanligt, tack vare pixlarnas förlösande väv.

 

För varje klicksteg vi tar i våra respektive digitala resor genom poängsamlandets förlovade land eller informationsinhämtningens aldrig sinande intryck, trampar vi i en mylla som består av vår tids mest värdefulla råvara: Information.

 

I Göteborg gör Stadsbyggnadskontoret en massa ettor och nollor tillgängliga för allmänheten, via kommunens hemsida. Geodatan, som har kartspecifik information om sjöar, vägar, byggnader och vegetation men även invånare blir nu nedladdningsbar för de som vill eller behöver bruka den.

 

Det är rimligt att data som ägs eller genereras av det offentliga också är tillgängligt och fritt att använda. Att företag och medborgare inte ska behöva betala licenser eller avgifter för data som är genererad utifrån stadsrummet och genom offentlig hantering är av stor vikt för det öppna samhället. Inte minst eftersom företag och invånare redan betalat för informationen som är en följd av den skatt som betalas och som finansierar en myriad av samhällstjänster och åtaganden. 

 

Delaktigheten är således både en demokratisk men också en ekonomisk rättighet: Ettorna och nollorna tillhör skattekollektivet.

 

Geodata är en digital byggkloss, eller hörnsten, i det som blir 2020-talets stora stadsutvecklingstrend: Så kallade smart cities. Genom tillgång till rådata kan exempelvis trafikflöden, energianvändning, luftkvalitet och sophantering effektiviseras i realtid. 

 

I Härryda har det nyligen skrivits en överenskommelse om utvecklingssamarbete med den australiska staden Liverpool, en förort till Sydney som är centrum för utvecklingen av den nya stadsdelen med tillhörande internationell flygplats, West Sydney. Genom att använda öppen data för till exempel bygg- och spelprogrammet Minecraft har elever i båda orterna kunnat hänge sig åt innovativ stadsutveckling. Det är mer än plikttrogen ungdomsrepresentation: Ungdomarna ger stadsutvecklarna reella insikter i vad som är viktigt för morgondagens användare i en smart och grön stad. Inget av det hade varit möjligt om det inte funnits öppen data både över Härryda kommun men även om den framtida flygplatsen i Australien.

 

Att Göteborg ansluter sig till den digitala allemansrätten lovar gott inför nästa årtionde. Den digitala skatteåterbäringen gör alla rikare.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.