Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Kulturskymning om nytt parti får bestämma

Göteborgsoperan. Foto: INGMAR JERNBERG
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Till och med Sverigedemokraterna ligger i lä när Medborgerlig Samling i Västra Götaland knaprat ihop sitt första valmanifest till regionvalet.

 

Detta är andra texten i GT:s ledarsidas genomgång av lokala och regionala valmanifest i Göteborg och Västra Götaland.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Medborgerlig Samling är det nya partiet som säger sig vara svaret på den påstått ansvarslösa politiska elitens härjningar och svek. En sådan arrogant hållning går att förlåta ett uppstickarparti som försöker sig på konsten att ta rygg på andra för att anmäla någon form av relevans - men blir icke desto mindre svaret skyldigt om vad alternativet skulle vara och hur man rent praktiskt skulle uppnå ett annat resultat. 

 

LÄS MER: GT LEDARE: Vägvalet är partiet som inte gjort vad det heter 

 

I Västra Götaland ställer partiet upp med ett regionalt valmanifest som mest är ett hopkok av övriga partiers redan, sedan länge, lanserade förslag. Partiet, som beskriver sig själv som liberalkonservativt, väljer bland annat att stjäla det förslag som Kristdemokraterna lanserade redan i valrörelsen 2014: Att förstatliga vården. Och precis som KD vill Medborgerlig Samling avskaffa landstingen. 

 

Men vad om övriga förslag? 

 

Tja, bland annat menar Medborgerlig Samling i Västra Götaland att: "Den högspecialiserade vården gagnas av att koncentreras på få platser och med ett statligt huvudmannaskap finns möjligheten att fördela den geografiskt på ett sätt som kan stödja forskning och utbildning." Från KD till Socialdemokraterna på ett par meningar.

 

Vidare bjuds det på denna klokskap: "Vi i Medborgerlig Samling är övertygade om att problemen i vården löser sig självt om vi åtgärdar orsakerna till dem. Har vi bra organiserad vård där personalen har konkurrenskraftiga löner och en ekonomisk styrning som fungerar på ett tillfredsställande sätt kommer många av problemen i vården med väntetider och stängda vårdplatser att lösa sig.

 

Det som dock särskiljer partiet från övriga är dess fokus, ja närmast besatthet, av att minska både antalet politiker och administration. Rent konkret vill Medborgerlig Samling att VGR inför ett anställningsstopp för administrativ personal. Däremot blir det löjeväckande när partiet menar att administrationen skulle kunna kapas med hela 50 procent.

 

Medborgerlig Samling motsätter sig även Västlänken, linbanan i Göteborg och höghastighetståg men vill gärna bygga ny järnväg mellan Göteborg via Landvetters flygplats till Borås, muddra Göteborgs Hamn och uppgradera E20 till motorväg mellan Alingsås och Skara. Partiet vill även stoppa byggandet av regionens hus.

 

Partiet vill gärna omfördela pengar (500 miljoner) från kulturen till vården. En fullt legitim linje att propagera för - men inte nödvändigtvis imponerande för ett stort segment av borgerliga väljare som ser inte minst den institutionella kulturen som ett stort borgerligt kärnvärde.

 

MED skriver: "Med undantag av viss verksamhet som inriktar sig på barn bör denna budgetpost närma sig nollan om vi i Medborgerlig Samling får bestämma. Vi anser inte att kultur tillhör en av regionens kärnverksamheter och ska därför till största delen avvecklas.

 

Kulturskymning har nog aldrig varit så ärligt formulerad. Här ligger Sverigedemokraterna i lä.

 

För ett parti vars representanter i övrigt gärna och ofta framför vikten av en gemensam, dominerande svensk kultur att integrera nyanlända i, blir det lätt motsägelsefullt att anföra avfinansiering av uttryck för en gemensam kultur. Vilken kultursektor som ska förlora sina verksamhetsbidrag nämns dock inte specifikt. Film i Väst? Regionteatern? Göteborgs Symfoniorkester? Göteborgsoperan? Svaren uteblir.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida