Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Csaba Perlenberg

Millennium kan mycket väl bli årtusendets sämsta vårdprojekt i Västsverige

Regionstyret i Västra Götalandsregionen måste bruka allvar med Millennium. På bilden: Regionhuset i Göteborg.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Det blågröna styret i Västra Götalandsregionen har beställt ett historiskt omfattande vårdsystem men inte ägnat det någon nämnvärd uppmärksamhet. Det kan stå både dem och regioninvånarna dyrt.

OPINION. För tretusen miljoner kronor skulle det nya vårdsystemet FVM, även känt som Millennium, omfatta all relevant information för patienter och läkare i Västra Götalandsregionen. Systemet ska, den dyra dag det står klart, ge service till 200 vårdcentraler och 17 sjukhus i regionen. 

Omfattningen och betydelsen av IT-systemet är, för att uttrycka det milt, historisk. Eller som regionen själv konstaterar: ”Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens största och viktigaste digitaliseringssatsning någonsin”.

Det är också det dyraste. Och dyrare blir det.

I förra veckan stod det klart att regionpolitikerna blivit tvungna att skjuta till ytterligare 500 miljoner kronor, en halv miljard, på grund av försening och fördyrning sedan 2019. I handlingarna till förra veckans regionfullmäktige konstaterades att: ”Kostnadsökningarna beror till största delen på att inte tillräcklig höjd tagits för kostnader gällande utveckling, avveckling och arkivering av befintliga system samt att programmet försenats med 1 år.

I dagsläget kan ingen garantera att det inte kommer behöva bli tal om fler ekonomiska akutinsatser och räddningsaktioner. Som det konstateras efter att kostnaderna och projektet belysts: ”[...] det finns fortsatt osäkerhet i förslaget till kostnadsbudget och de beräknade kostnaderna för att hantera befintliga system samt slutarkivering.

Syftet är rimligt och bra: Att ersätta hela 40 olika system som skapar en myriad av olika register och informationsmiljöer med ett enda, integrerat system. Samtidigt betyder det att 40 olika program som idag har helt olika specifika egenskaper för så vitt skilda saker som ekonomi och röntgen, nu ska fungera i ett och samma system som ska fungera för helt olika specifika uppgifter, som exempelvis ekonomi och röntgen. I stället för en effektiv lösning kan det enligt regionrevisionen få allvarliga konsekvenser: ”Risk finns att ”jakten på perfektion” kan få till följd att de mer grundläggande funktionerna i FVM inte kan implementeras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Det vill säga: I stället för ett supersystem kanske det fungerar än sämre än vad det gör i dag. Därmed förtas hela syftet med det historiska IT-projektet. 

Samtidigt står det klart att Millennium riskerar att bli direkt kostnadsdrivande. För effektiviseringen kostar på: Medan kostnaden för support och förvaltning av systemet i dag sker på de olika förvaltningarna inom regionen, kommer så inte vara fallet efter centraliseringen av informationsmiljön. Om regionen inte lyckas göra en ”effekthemtagning” på cirka 120 miljoner kronor, riskerar Millennium att skapa merkostnader för 470 miljoner kronor, nästan en halv miljard, per verksamhetsår. Om ”effekthemtagnignen” lyckas blir det fortfarande merkostnader på 350 miljoner varje år.

Fördyrningen av vad som är på väg att bli Västsveriges digitala motsvarighet till det ekonomiska vansinne som Nya Karolinska i Stockholm visade sig bli, är ett politiskt misslyckande. En revision från förra året visade att regionstyrelsen, med Moderaterna i spetsen, ”inte i tillräcklig omfattning har säkerställt att arbetet i FVM-programmet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån fattade beslut”, som det har konstaterats.

Trots att projektet är en av de största omställningsprocesserna i VGR:s historia verkar regionledningen ha varit måttligt intresserade av att säkerställa att projektet löper på i tid och on budget.

Kostnadsökningen är inte heller det enda problemet. Frågan är om Millennium inte redan vid början kommer att vara en strandad val. Redan nu har det höjts varningens finger om att ”det sannolikt blir så att endast mycket lite information överförs från gamla system till Millennium”.

Från professionens sida har det sedan tidigare väckts allvarliga invändningar. Facktidningen Dagens Medicin berättade i november förra året att hela Millennium dömdes ut av anestesi- och intensivvårdsverksamheten i Västra Götaland. Till tidningen sade överläkaren Peter Dahm, ordförande i det chefssamråd som består av cheferna för anestesi, intensivvård och operation i VGR och som själv är verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård vid Sahlgrenska bland annat att: ”Vi tar hellre papper och penna”.

Redan tidigare hade nämnda vårdområde dömt ut Millennium och varnat för att det i systemet fanns ”oacceptabla hot mot patientsäkerheten” eftersom olika vårdområden inte kunde kommunicera med varandra via systemet.

Millennium kan mycket väl bli årtusendets sämsta vårdprojekt i Västsverige. Med Moderaternas politiska hantering av Nya Karolinska färskt i minnet, gör Västra Götalands blågröna styre, även här med Moderaterna i förarsätet, klokt i att ägna lite mer uppmärksamhet åt att deras digitala drömprojekt är på väg att kantra.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida