Csaba Perlenberg

Lyssna på Anders Tegnells evangelium

Anders Tegnell, statsepidemiolog.
Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida.
Foto: NORA LOREK

De som försöker göra frågan om covid-19 till en teologisk diskussion anför inga bevis för sina påståenden. Det är dags att göra avbön.

Fakta provocerar. Inte minst för den kristna och konservativa opinionspressen. Sedan undertecknads ledare ”Böner botar inte covid-19” publicerades för en vecka sedan har svallvågorna gått höga. Den kristna tidningen Dagens ledarskribent Frida Park har skrivit hela två ledare medan Världen i dag, även den en kristen publikation, har skrivit en ledare och en nyhetsartikel. Även den katolska kulturtidskriften Signum har publicerat en krönika i ämnet. Senast i raden att ringa i kyrkklockorna är Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Ludvigsson som var så irriterad över mitt enkla konstaterande att hon verkade bemöta en helt annan text än den hon sågade. 


I debattens begynnelse fanns ett enkelt konstaterande: Riksdagsledamoten Roland Utbults (KD) påstående i flera medier, däribland på nyhetsplats i GT, att andra människors riktade och välmenande tankar var en del av hans tillfrisknande från covid-19 saknar relevans för den vård han mottog på Karolinska eller för att han lyckligtvis överlevde ett mycket farligt virus. 


Den omfattande kritiken mot min ledare från det konservativa idékomplexet förtjänar att skärskådas. 

 ”Huvudlöst när Roland Utbult sågas i GT” menar Världen i dags ledarskribent Stefan Gustavsson i förra veckan i en välresonerande text om att tro och medicinsk vetenskap kan samexistera. Bland annat konstaterar Gustavsson mycket riktigt att ett pluralistiskt samhälle är att föredra: ”Vi måste lära oss att möta varandra – med våra olikheter – på den offentliga arean, inklusive i riksdagsarbetet. Ateister, agnostiker, mystiker och gudstroende av olika slag har samma rätt att ge sitt bidrag till politiken och få göra det i full öppenhet kring hur man ser på livet och Gud” (6/5).

Undertecknad har heller aldrig hävdat något annat. Gustavsson är dock ohederlig i sitt återgivande av Roland Utbults uttalanden i medier, själva grunden till min kritik. Bland annat menar Gustavsson att Utbult i flera artiklar ”tackar [...] vårdpersonalen, men också Gud och människor som bett för honom, för sitt tillfrisknande”. Men Roland Utbult har gått steget längre och anfört en direkt koppling mellan människors tankar och hans tillfrisknande. Det är inte att tacka för människors böner, det är att hävda att deras böner faktiskt haft effekt. 


Men att hävda att grisar kan flyga gör inte att det växer vingar på djuren.


Att tro och religion är relevanta inslag i människors liv finns det inget att orda om. Men det är inte relevant att likställa tro och medicinsk vård på det vis som Gustavsson gör: ”Vi ska självklart satsa så mycket vi kan på forskning, medicin och på förståelse av hur orsakssambanden ser ut i naturen. Men det står inte i kontrast till att tro på Gud som skapare av den natur vi undersöker eller till övertygelsen att Gud som upprätthållare av naturen också är Herre över den.


Så skriver den vars agenda är att göra religionen relevant i en farsotstid då tro, alldeles oavsett vilken gudsfigur eller helgon man tillber, överhuvudtaget inte fungerar som en sköld för att rädda människors liv, blott angelägen tröst i tider av förlust och rädsla. 


Även i den fristående kulturtidskriften Signum görs det försök att blanda bort korten och göra ett enkelt medicinskt faktum, det vill säga att böner inte botar covid-19 eller någon annan medicinsk åkomma heller, till en teologisk fråga. 


Syster Ingrid vid benediktinklostret Heliga hjärtats kloster skriver engagerat och befriande i avsaknad av floskler när hon konstaterar att hon själv sätter sin tilltro till vetenskapen i ställer för endast förbön: ”Perlenberg använder ordet mirakel angående Utbults tillfrisknande, ett ord jag inte sett Utbult själv använda. Övernaturligt ingripande eller inte – det kan vi aldrig få ett exakt svar på. Det är heller inte det viktigaste. Det stora miraklet är att så många med vetenskapens hjälp blir botade och, inte minst, att så många är beredda att arbeta inom vården med engagemang, kunskap och medkänsla under tuffa omständigheter. Skulle jag själv få behov av intensivvård föredrar jag definitivt en ateistisk läkare med hög medicinsk kompetens framför att enbart förlita mig på förbön” (8/5).


Medan en syster är ett under av tydlighet och försvar av svensk sjukvård blir det värre med ledarskribenten Maria Ludvigsson som under den fyndiga rubriken ”Pärleport även för Perlenberg” försvarar en påtvingad kollektivisering: ”Det som skiljer troende kristna från andra är övertygelsen att döden inte är slutet utan porten till vad man kallar det eviga livet. För att något mildra Perlenbergs harm över att eventuellt inte ingå i skaran av räddade, kan det kristna budskapet om att varje människa är skapad för att leva kanske hjälpa. Även en Perlenberg har om han vill tillgång till en pärleport” (10/5).


Tron på en pärleport är ju knappast mycket värd om man oavsett tillbedjan eller ej ändå tvingas ställa sig i kö inför det heliga skranket.


Att Svenska Dagbladets ledarsida väljer att ställa sig vid sidan av svensk sjukvårds ambition att agera bromskloss till pärleportens köbildning är bara att beklaga.


Varken WHO eller Folkhälsomyndigheten anför bön eller välmenande tankar som ett sätt att hindra smittspridning eller bekämpa virusets infektion. Bön förekommer inte i Anders Tegnells evangelium om social distansering och vikten av att tvätta händerna. Det finns en anledning till att det är respiratorer, handskar, skyddskläder och visir som eftersöks med ljus och lykta av vårdinrättningar över hela planeten, inte biblar eller psalmböcker. 


De som hävdar att välmenande tankar har medicinsk effekt måste antingen bevisa det eller göra avbön. 


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida