Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Låt de som har mest skoj ihop vinna

Alliansen i Göteborg: Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M), David Lega (KD) och Emmyly Bönfors (C). Foto: PRESSBILD
Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Foto: HENRIK JANSSON/GT
Ulf Kamne (MP), kommunalråd i Göteborg. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Daniel Bernmar (V), kommunalråd i Göteborg. Foto: ANDERS YLANDER/GT
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Socialdemokraterna i Göteborg utesluter inte att det rödgröna samarbetet kan upphöra på valkvällen. Väljarna borde se det för vad det är: Ett styre som är slutkört.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

"Hur mycket sosse man än är måste man ta ansvar för att staden måste styras, då kan man inte bestämma sånt här i förväg."

 

Trots en beundransvärd men senkommen kampanj mot extremism och hederskulturer i Göteborg leder Ann-Sofie Hermansson (citatet ovan) stadens socialdemokrater mot ett förväntat, historiskt valnederlag. Givet att GP:s uppmärksammade opinionsundersökningar inte endast visar att det lokala S-partiet hovrar kring ungefär 15 procent utan därutöver kan bli relegerat till en bronsplats i storleksordningen, är Socialdemokraterna analkande en existentiell kris.

 

Därför är det heller inte överraskande att Hermansson nu inte utesluter att S kan komma att söka samarbete över blockgränsen och/eller regera med Demokraterna, om deras opinionssiffror håller i sig, skriver GP. Socialdemokraterna är lika mycket ett traditionellt maktparti som pragmatiskt inriktat. Ett Göteborg utan S med i dess styre är för partiet ett otänkbart scenario. Det är det uppenbarligen inte för väljarna.

 

I Göteborg finns det i dag två tydliga block och ett restskvalp av politisk osäkerhet. De två blocken utgör även två faktum:

• Medan de rödgröna förvisso baxat igenom sina budgetar under den gångna mandatperioden är samarbetet i praktiken slutkört. Även om Ann-Sofie Hermansson avgår vid det förväntade katastrofresultatet kommer Ulf Kamne (MP) och Daniel Bernmar (V) fortfarande att vara kvar. Och de har det senaste året fått blodad tand på att göra tillvaron för Socialdemokraterna så besvärligt som möjligt. 

 

Enkelt uttryckt: Oavsett vem som leder S i Göteborg efter valet får partiet vid ett fortsatt samarbete fortsätta att dras med Kamne och Bernmar. Bråken är inte enkom politiska utan i allra högsta grad en fråga om personkemi som skaver.

 

• De enda som verkligen vill samarbeta i styret av Göteborg är alliansen: Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna samt Centerpartiet som av opinionsundersökningarna att döma är på väg tillbaka in i fullmäktige. Det borgerliga samarbetet är väloljat och politiskt förankrat i respektive parti - och alliansens ledande företrädare får inte något rött i blicken av tanken på att tvingas samstyra Göteborg. 

 

Den rödgröna osämjan som visats upp inför öppen ridå under det senaste året har bitvis varit brutal. I flera sakpolitiska, konkreta fall har Socialdemokraterna hellre velat samarbeta med de borgerliga. Rannebergen-försäljningen, turismstrategin, arenautredningen och S kategoriska nej till miljözoner har gjort att S tagit aktiva steg för att fjärma sig från det rödgröna samarbetet. Hermansson har också fått utstå förutsägbar autopilot-kritik från V och MP gällande hennes resoluta ställningstagande kring Burka Songs 2.0-debaclet och mot extremism i allmänhet.

 

Den rödgröna osämjan ger alliansen momentum inför valet. Demokraternas Martin Wannholt har surrat sig vid masten gällande vikten av maktskifte, att det skulle vara nästintill politiskt omöjligt för honom att samarbeta med Socialdemokraterna, partiet som styrt Göteborg det senaste kvartsseklet. Demokraternas enda reella valalternativ är den borgerliga oppositionen.

 

Ann-Sofie Hermansson har rätt i att Göteborg måste styras. Men framför allt måste Göteborg förändras, och för detta krävs vaktombyte i Stadshuset. Alldeles oavsett hur sympatisk och rättfärdig ens principiella strid mot extremism än må vara.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!