Csaba Perlenberg

Lamslå inte Göteborgs Hamn än en gång

Utsätt inte Göteborgs Hamn för strejk och konflikt igen.
Foto: VALENTIN OGNEOV
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Utsätt inte Göteborgs Hamn för osaklig konflikt än en gång, Hamnarbetarförbundet.

Knappt hade Göteborgs Hamn hämtat sig efter den förra utpressningen – nu kan Sveriges mest konfliksökande fack Hamnarbetarförbundet vara på väg att lamslå Göteborg och stora delar av svensk export och import än en gång. 


Förvisso omfattas inte Göteborg av de strejkvarsel som lades fram under måndagen, men det utesluts inte att hamnen på Västkusten, tillika Norges stora port mot omvärlden, kommer att innefattas vid en längre konflikt. I stället handlar det om en rikstäckande varningsstrejk med start den 23 januari som innefattar punktstrejker och övertidsblockad i åtta hamnar i bland annat Gävle, Sundsvall, Helsingborg, Malmö, Karlshamn och Söderhamn.


Tvistefrågan rör tillsynes samma olösbara problem som förra gången – jakten på ett eget kollektivavtal trots att Svenska Hamnar följer den svenska modellen och redan har ett fullt fungerande kollektivavtal med Transportarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundet verkar vara sugna på ett storbråk:

– Vi är beredda på att det kan bli en ganska smutsig strid, särskilt om den blir långdragen, sade Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundets styrelse till Göteborgs-Posten under måndagen.

Hamnarbetarförbundet har enligt uppgifter på deras hemsida sökt att få ett likalydande avtal som Transport har med Sveriges Hamnar. Tidigare har man sökt ett trepartsavtal. Hamnarbetarförbundet har erbjudits och tackat nej till ett hängavtal. Samtidigt vill inte Transport släppa in Hamnarbetarförbundet som en likvärdig parter och bilda en kartellförhandling gentemot arbetsgivarsidan. 


I själva verket är det tredje part, Sveriges Hamnar, som blir lidande då Hamnarbetarförbundets konflikt egentligen är med Transport och LO och kan spåras tillbaka till en utbrytning från Transport i slutet av 1970-talet. Att Svenska Hamnar drabbas för att den svenska lagstiftnigen är tydlig men ändå möjliggör för ett icke-anslutet fackförbund att ställa till med besvär är orättvist. Sveriges Hamnar har följt sina skyldigheter till punkt och pricka och har inget att vinna på en konflikt. Därmed blir det orimligt att en despyt mellan två fackförbund ska drabba inte bara arbetsgivaren utan även näringslivet som är beroende av att ta emot och skeppa gods.


Förra gången Hamnarbetarförbundet ville kringgå den svenska modellen och svensk lagstiftning genom att kräva specialbehandling fick det stora konsekvenser. Enligt en av Hamnarbetarförbundet kritiserad beräkning som Svenskt Näringsliv presenterade förra våren kostade hamnkonflikten under 2017 hela 4,5 miljarder kronor. Enkom godset som fick omdirigeras hade en prislapp på 1,5 miljarder.


Göteborg, Sverige och Norges näringsliv med anställda har lidit tillräckligt länge och ofta av Hamnarbetarförbundets konfliktsökande verksamhet. Det brådskar med tidigare aviserad lagstiftning som omöjliggör konflikt mot en arbetsgivare som tagit sitt ansvar och ingått avtal. 


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida