Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Klara, färdiga, sälj!

Övriga partier borde ta intryck av Liberalerna och tävla om hur många av Göteborgs kommunala bolag som går att sälja. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Liberalerna kommer med ett konkret förslag på hur viktiga kollektivtrafiklösningar i Göteborg kan finansieras. Det borde skapa en politisk kapplöpning om hur många kommunala bolag som kan avyttras.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Liberalerna vågar sig på konststycket att vara ett positivt parti. I en valcykel där allt för många politiska förslag är uppbyggda enligt principen att först maximera rädslan och oron kring en fråga, för att därefter presentera en forcerad lösning på det polariserande problem som partistrategerna pekat ut, vägrar de gamla folkpartisterna hänge sig åt den typen av konstruerad och konfliktsökande retorik. I Göteborg exemplifieras detta med Västlänkspositivism. I en serie filmer som distribueras på sociala medier är till exempel fullmäktigeledamoten Axel Darvik stadens mesta Västlänken-positiva politiker.

 

Partiet är också på väg att profilera sig som det lokala parti inom den borgerliga fåran som engagerar sig mest i kollektivtrafikens utmaningar. Det är ett välbehövligt initiativ. 

 

Ett av grundproblemen som kommit i vägen för utvecklingen av Göteborgs kollektivtrafik har länge varit bristen av finansiering. I en debattartikel på GP Debatt pekar Liberalerna på hur förfördelat Göteborg varit i statliga infrastruktursatsningar. Det Västsvenska Paketets 34 miljarder kontrasteras mot ett infrastrukturpaket för Stockholm med uppåt 100 miljarder - och då är nämnda västsvenska paket en regional angelägenhet. Huvudstadsregionens behov åsido är det en grotesk regionalpolitisk snedfördelning. 

 

Liberalerna har rätt när de skriver att: "Det är ett politiskt misslyckande att Göteborg inte fått bättre utdelning i förhandlingarna med staten och beror till stor del på att det rödgröna styret varit negativa till egen medfinansiering." Och givet gnället kring Västlänken från flera missnöjespartier är det heller inte lockande för staten att ge sig i kast med nya trafikpolitiska överenskommelser med Göteborg.

 

Det anmärkningsvärda med Liberalernas trafikpolitiska utspel är dock inte vilka satsningar partiet vill göra, då det ställer sig bakom den målbild som Göteborg kommit överens om med regionen och Mölndal och som sträcker sig till 2035. Elbuss, spårvagn, stadsbana och metrobuss till en kostnad av 25 miljarder kronor måste finansieras. 

 

Dessutom vill partiet höja ambitionen genom att lägga till Allélänken mellan Linnéplatsen till Centralen samt dra stadsbana hela vägen till Billdal. Givet den kraftiga utbyggnaden och trafikproblemen med trängsel som redan uppstått i Nya Hovås är detta av stor vikt. Med Liberalernas förslag ökar kostnaden till 31 miljarder.

 

Men i stället för att kräva högre statsbidrag, en kampanjretorik som inte kostar en krona, har Liberalerna ett konkret finansieringsförslag: "Det är nu läge att avyttra delar av den kommunala bolagssfären för att realisera det kapital som behövs för att möta stadens framtida utmaningar." Liberalerna menar i en motion till fullmäktige att kommunala fastigheter och andelar i Göteborg Energi till ett värde av 12 miljarder går att avyttra. 

 

Det är ett konkret förslag som möjligen hade kunnat förväntas komma från Kristdemokraterna, som är emot kommunens satsning på äventyrsbad och lyxnöjeshotell, eller Demokraterna, som är mot, tja, det mesta.

 

Övriga partier borde ta intryck och tävla om hur många av Göteborgs kommunala bolag som går att sälja. Det enda som går att beklaga med det liberala utspelet är att de inte vill sälja för mer än 12 miljarder. 

 

Liberalernas lokala vallöfte borde lyda: Sälj rubbet!

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!