Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Göteborg försvarslöst och bortglömt i Sälen

Högfjällshotellet i Sälen. Foto: MARTINA HUBER
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Försvarskonferensen i Sälen glömmer bort Västkusten. Det gynnar inte det försvarspolitiska samtalet i Sverige.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

I morgon söndag inleds Almedalsveckan för försvarsintresserade, Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Alltsedan 1946 har mötet mellan politiken, försvaret och civilsamhället hållits i fjällmiljö. Mellan talen, debatterna, analyserna och utfrågningarna finns det tillfällen för de olika samhällsrepresentanterna och särintressena att utbyta meningsskiljaktigheter under informella former. Beroende på vilket år det är, håller statsministern och partiledarna tal och även statschefen finns på plats på Högfjällshotellet. Ett och annat utspel är också att vänta. 

 

I år är det försvarsminister Peter Hultqvist (S) och Ulf Kristersson (M) som planeras hålla de två stora politiska linjetalen.

 

 

Programmet är som vanligt digert. Ur ett västsvenskt perspektiv är det angeläget att Kina sätts i strålkastarljuset. Hela tre programpunkter är vikta åt det mäktiga landet i öster vars omfattande industriospionage och strategiska uppköp av bolag och hamnar har blivit ett allt större orosmoment i Europa och annorstädes. 

 

Just hamn- och handelsaspekten gällande försvarsmöjligheter är högaktuellt på Västkusten. Kinesiskt ägande är som bekant en realitet i Göteborg. Volvo Cars och Geely är via kinesiskt kapital de elstötar som håller igång Göteborg.

 

Göteborgs betydelse är omfattande, inte bara för Sveriges import och export men även Norges samhällsekonomi. Främmande makt med intresse att dra åt tumskruvarna kring Sverige behöver inte anfalla militärt för att lamslå landet. Störande verksamhet mot Göteborgs hamn riskerar tvinga Sverige på knä. 

 

Just därför är det beklagligt att Västkusten och Göteborg är totalt bortglömt och frånvarande som en programpunkt under de tre dagarna som konferensen pågår. Den enda landsändan som får en egen programpunkt är Norrland. 

 

Ointresset för Göteborg och Västkusten vid landets viktigaste försvarspolitiska sammankomst gör Sverige mer otryggt.

 

Däremot finns det ingen brist på förslag för att stärka Göteborg ur ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv. I december skrev de liberala politikerna Maria Nilsson och Kristina Bergman Alme på GT Debatt om vikten av mer omfattande arbete mellan Göteborgs Stad och Försvarsmakten och passade även på att föreslå återstarten av ett amfibieregemente. 

 

Även Moderaterna har under det senaste året presenterat flera skarpa försvarspolitiska förslag för att stärka försvaret av Göteborg. I slutet på augusti skrev bland annat Hans Wallmark (M) på debattplats i GT och presenterade tre konkreta förslag: En uppgradering av Göteborgs garnison till ett helt regemente, implementering av en robust minröjningsförmåga och förstärkning av Västkusten. 

 

Det partipolitiska engagemanget för en förstärkning av Göteborgs försvar torde således ha gett större avtryck på Folk och Försvars rikskonferens.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida