Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Gör om, gör rätt med Skeppsbron

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK
Skeppsbron i Göteborg. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Skeppsbron i Göteborg förtjänar ett bättre öde än att bli ännu ett misslyckat socialdemokratiskt projekt. Våga ta omtag.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är oberoende liberal.

Det blåser alltid längs med Skeppsbron och Stenpiren. Det så kallade A-läget för stadsutveckling är en särdeles oslipad diamant. I dag parkeringsplats och blåshål; i morgon möjligen kajpromenad med attraktiva bostäder och ett nytt stadsrum vid älven. Den sedvanliga blåsten har dock övergått i storm och kuling. Den allmänna platsmarken blir en miljard dyrare än planerat, kontra de 450 miljonerna som kajen och parkmiljöer skulle kosta. Sedan tidigare står det klart att det underjordiska garaget fördyras med 200 miljoner kronor - minst. De 620 miljoner som budgeterats räcker inte till. Och det planerade utomhusbadet är helt skrotat. 

 

Kritiken från framför allt Moderaterna är hård. Även från Miljöpartiets Henrik Munck kommer kritik mot sin egen samarbetspartner Socialdemokraterna. Alla verkar vara överens om att hanteringen varit en katastrof - utdraget, utan styrning och med alldeles för många kockar, i en osalig blandning av kommunala nämnder och kommunala bolag som alla haft egna intressen att bejaka och där ingen velat eller orkat ta ett helhetsansvar. Den borgerliga kritik som nu riktas mot projektet är dock magstark. Moderaterna, Kristdemokraterna och dåvarande Folkpartiet lade sig platt för Skeppsbron då detaljplanen antogs i juni 2014 - som redan då hade märkts med varningsflagg. 

 

Mats Arnsmar (S), vid det tillfället biträdande kommunalråd och byggnadsnämndens ordförande, inledde debatten med att måla en rosaskrimrande vision av Skeppsbron med bostäder, hotell, butiker, parkeringsgarage och kajpromenad: "I dag är det ju en plats som mest är en stor parkering – det är ett väldigt blåshål kan man säga. Men det kan bli helt fantastiskt om man tittar på vad vi planerar där nere. Tänk bara att – om vi får hoppas på lite bättre väder än i dag – kunna ta ett bad längst ut på piren strosa ner och titta på gästhamnen där båtar går både in och ut.” Men, erkände Arnsmar, nog var det som så att projektet inte var helt finansierat: "Men så finns det smolk i bägaren – de pengar som vi får skjuta till på sista raden, för den här planen ger ett underskott.” 

 

Närmare bestämt handlade det om att det redan vid beslut saknades 150 miljoner kronor. Och så var det ju det där med förseningarna som mest verkade vara lite småpinsamt och besvärligt - även för oppositionen. 

 

Kjell Björkqvist, Folkpartiets vice ordförande i byggnadsnämnden, verkade mest angelägen om att komma vidare. Visst hade ärendet beretts i över tio år, och visst hade planerna ändrat sig under den tiden, men det var för jobbigt för att ta nytag: "Det har tagit lång tid innan planen kommit så här långt – alldeles för lång tid, vi kan inte vänta längre. Därför tillstyrker Folkpartiet planen, med förhoppningen att byggnationen kommer i gång så snabbt som möjligt. Bifall till kommunstyrelsen!”

 

Moderaterna och Kristdemokraterna valde att helt avstå från att rösta. Förvisso var man mot hur projektet utvecklat sig, men att rösta mot fanns inte på kartan. Martin Wannholt, vid det tillfället moderat kommunalråd, sparade dock inte på krutet då frågan debatterades:

"Ordförande, fullmäktige! Ja, denna plan har kommit flera gånger till detta fullmäktige och den har innan dess hållit på i säkert långt över tio år från riktig start. Ändå står vi här än en gång i detta fullmäktige med en gigantisk förlustplan. Det står 150 miljoner i handlingen. Skulle man ta parkeringsplatserna fullt ut så är det ytterligare 270 miljoner. Vad som inte står i handlingen är till exempel att vi med stor sannolikhet blir inlösensskyldiga för Merkurhuset – där går 90 miljoner till. Och det är bara början, sedan kommer investeringsbehov även för det huset, som går långt över intäkterna. Så det är mycket mer pengar än det som står i handlingen. Det är tråkigt att det inte framgår, för jag tycker man ska redovisa den totala riskbilden här i detta fullmäktige."

Wannholt avslutade med: "Vi har försökt på många sätt att få den rödgröna majoriteten att tänka om. Det har inte gått. Vi kommer att avstå från att delta i beslutet i dag. Vi får helt enkelt lägga oss. Vi har gjort allt vi kan i den här frågan. Så får de stackars göteborgarna ta skattekonsekvenserna av detta – att pengar går från välfärd till att subventionera lyxbostäder helt i onödan.

 

Även Kristdemokraterna valde att avstå från att delta i beslutet. David Lega (KD): "Ordförande, fullmäktige! Kristdemokraterna kommer också att avstå från att delta i beslutet rörande detaljplanen för Skeppsbron. Jag förstår att det kan verka underligt att man väljer att avstå från att delta i ett beslut som redan har tagit alldeles för lång tid att komma fram till. Men det finns en ganska enkel anledning. Fullmäktige håller på och fattar ett beslut som kunde ha varit mycket bättre uppbyggt. Men vi vill inte försena byggandet ytterligare."

 

Att Skeppsbron skulle färdigställas, även om det inte blev optimalt och finansiering saknades, var viktigare än att försena det och vara en jobbig opposition. Fyra år senare vet vi att oppositionens instinkter hade rätt. 

Nu är haveriet på Skeppsbron knappast alliansens fel. De olika socialdemokratiska maktfalangerna som styr i de olika inblandade nämnderna och bolagen är ansvariga för ansvarslösheten.

 

Treklöveralliansen vill nu se en fullständig genomlysning av Skeppsbrons kostnader och kräver att Stadsledningskontoret "tar fram en sammanställning av stadens fullständiga ekonomiska exponering inklusive bedömt utfall i samtliga beröra bolag och förvaltningar för Skeppsbron.” Och medan Martin Wannholt (-) kräver en helt ny detaljplan, vill alliansen att stadsledningskontoret ska "ta fram förslag för att förbättra projektekonomin, inklusive åtgärder som kan kräva en omarbetad detaljplan eller att endast delar av detaljplanen genomförs”. Vid det senare alternativet riskerar Skeppsbron att bli en halvmesyr i A-läge.

 

I det här läget skulle det inte vara en förlust om projektet gjordes om från grunden. En försening på ytterligare tio år är en acceptabel konsekvens om det innebär att utvecklingen av Skeppsbron blir så bra som den bör kunna bli.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida. 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!