Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Fakta viktigare än upplevd oro

Fakta och trygghet går hand i hand. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Knivrånet vid Hjalmar Brantingsplatsen som slutade i en ung mans död är ofattbart. Trygghetsfrågan kräver tydliga siffror.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Ofattbart. Det är enda sättet att beskriva den dödliga händelsen nära Hjalmar Brantingplatsen natten mot onsdagen. En man i 20-årsåldern dödades under ett rån som av åklagaren beskrivs ha ”spårat ur”. 

En mobiltelefon och en halskedja blev det kortvariga bytet. Den bottenlösa meningslösheten i utfallet matchas endast av tragedins rungande tomhet. 

 

Ordningsmakten agerade resolut. Två män och en kvinna är anhållna, misstänkta på sannolika skäl för grovt rån och mord. 

 

Frågorna är många, svaren få. Rättsväsendet har nu att reda klarhet i vad som hänt. Och hur det kunde hända.

 

Flera göteborgare har i olika nyhetsinslag, även här i GT, vittnat om otryggheten och rädslan som är den naturliga och helt förståeliga reaktionen på det chockerande dådet.

 

För några veckor sedan släpptes den kommunala nedbrytningen av Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning gällande 2017-18. I den redovisas resultat för självrapporterad utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Inte minst det sista är avgörande för det offentligas möjligheter att åstadkomma förändring inom de områden som oroar medborgarna, rättmätigt eller ej.

 

I de tre största städerna i Sverige finns det även nedbrytningar på stadsdelsnivå. I stadelsdelen Lundby här i Göteborg är det valigast att personer uppger att de utsatts för brott mot enskild person. 34,4 procent av invånarna ger en dyster bild av området. 

 

Samtidigt är det viktigt att lyfta blicken. När resultaten presenteras utifrån polisområde är det i Stockholm som störst andel uppger att de utsatts för personbrott (26,8 procent). Polisområde Väst ligger inte i topp vad gäller otrygghet och oro. I stället är det polisregion Syd och polisregion Nord.

 

Siffrorna talar dock sitt tydliga språk: Det är just i storstäder som brottsrisken är störst.

 

Det finns dock inte alltid ett tydligt samband mellan utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. I lokalpolisområde Göteborg City inom polisregion Väst finns störst andel som säger sig vara utsatta både för egendomsbrott och personbrott, men det är också minst vanligt i Göteborg City att uppleva otrygghet och oro. Göteborg City kan också ståta med att det är mest vanligt att ha stort förtroende för rättsväsendet.

 

Vanligast att uppleva otrygghet och oro på stadsdelsnivå i Göteborg är det enligt undersökningen i Östra Göteborg. Sett till lokalpolisområde inom polisregion Väst är det dock vanligast att känna otrygghet och oro i Storgöteborg Hisingen.

 

Men, och detta är viktigt: Enligt BRÅ utmärker sig inte polisregion Väst mot riket: ”I polisregion Väst är det i princip lika vanligt att känna otrygghet och oro som det är i riket i stort.” Varken sämre eller bättre, således.

 

En nyckel till att förbättra tryggheten för medborgarna är förtroendet för rättsväsendet. I polisregion Väst är det vanligast att ha mycket eller ganska stort förtroende i Öckerö kommun medan det är minst vanligt att ha stort förtroende i Angered.

 

För personrån inom polisområde Storgöteborg är oron störst i Östra Göteborg (26 procent), följt av Norra och Västra Hisingen, båda på 23 procent av de tillfrågade.

 

Det är viktigt att ta medborgares oro på allvar. Än viktigare för tryggheten är att känna till hur det faktiskt ligger till. 

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida