Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Få saker är så inhumant som brutal byråkrati

Hit kan du anmäla om du drabbats av skador inom sjukvården eller brister i socialtjänsten och LSS.
Inspektionen får vård och omsorg kritiserar Alingsås kommun. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Det måstes tillsättas en utredning för att komma till botten med hur en persons behov kunde glömmas bort i trettio år av Alingsås kommun.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Alingsås kommun har dröjt oskäligt lång tid med att verkställa ett beslut om insats.

 

Inte ens den mest frostiga, bitande kanslisvenskan förmår att sätta ord på den bottenlösa grymhet som den mest avhumaniserade byråkratin kan utsätta de mest värnlösa medborgare för.

P4 Göteborg var först med att rapportera om ett makabert fall där en person med funktionsnedsättning glömts bort i och av samma system som under normala omständigheter ska vara en garant för de svagastes trygghet och välmående.

 

Under hela 30 år lämnades en person som bedöms ha tillsyns- och omvårdnadsbehov som kräver tillgång till personal under dygnets alla timmar att vistas på ett korttidsboende som beviljats av Göteborgs Stad. 

 

Som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar: ”Att hen bott på ett korttidsboende under så lång tid beror på att ärendet har varit bortglömt.” 

 

Trettio år. Sveket är ofattbart, den byråkratiska tafattheten likaså.

 

Trots att Alingsås efter tre decennier äntligen kommit ihåg personens ärende och beviljat personen insats i form av bostad i ett mindre boende med särskild service för vuxna och närhet till personal, har ingenting hänt på ett år. Detta kommenteras med det inledande citatet om ”oskäligt lång tid”.

Därmed yrkar IVO till förvaltningsrätten att Alingsås kommun åläggs betala en särskild avgift på 69 500 kronor i månaden från och med november 2018, då beslutet om att bevilja personen ett nytt vårdboende fattades, till den dag då beslutet verkställs, avslutas eller när domstolen fattar slutligt beslut.

 

Alingsås kommuns trettioåriga skymf har knappast motiverat till snabbare handling. Trots nytt beslut uppger IVO i sitt yrkande att verkställighet har dröjt ”på grund av brist på lediga lägenheter inom gruppbostäder”. Men: Personen har varken erbjudits eller erhållit andra insatser under väntetiden. Inte heller finns det några journalanteckningar sedan beslutet fattats om bostad med särskild service. IVO:s kommentar är lika dräpande som avslöjande: ”Detta innebär att ingen uppföljning av hur den enskilde hanterar sin situation under väntetiden har genomförts.

 

I en rapport från Socialstyrelsen för två år sedan konstaterades brister i kommuners hantering av stödinsatser till personer med olika slags funktionsnedsättningar. Långt ifrån alla kommuner följde systematiskt upp insatser enligt SoL och LSS för att säkra att de tillgodosåg enskildas behov. Personalbrist och för många ärenden per handläggare angavs som bidragande faktorer till det bristande ansvarstagandet. Även brister i journalföringen och att beslutsfattandet tar orimligt lång tid kunde konstateras av Socialstyrelsen.

 

Fallet i Alingsås blottar inte endast ett uppenbart systemfel utan något betydligt värre: Den bristande och kränkande människosyn som följer av en ointresserad byråkrati. Individer som lever med olika slags funktionsnedsättningar är i lika stort behov av respekt och empati som de är av konkreta insatser. Utan det första kan inte det andra garanteras. De mest utsatta av våra medborgare måste kunna lita på att systemet inte glömmer bort eller kränker dem.

 

Fallet i Alingsås måste specialstuderas för att gå till botten med hur en person av kött och blod kunde glömmas bort i trettio år så att inte andra personer drabbas eller fortsätter drabbas av samma slags trolöshet mot samhällskontraktet. En ursäkt till vederbörande hade heller inte skadat.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida