Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

En moderat mönsterbudget

Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C), Johnny Magnusson (M), Ulrika Frick (MP), Conny Brännberg (KD) styr Västra Götalandsregionen ihop under samlingsnamnet GrönBlå Samverkan. Foto: GRÖNBLÅ SAMVERKAN
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Västra Götalandsregionen drar åt svångremmen och hoppas på plus minus noll.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Återhållsamhet är det nya politiska kodordet för att ta ansvar. I alla fall om man lyssnar noga på regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) som under måndagen tillsammans med sina övriga partners i GrönBlå Samverkan presenterade nästa års budget för Västra Götalandsregionen.

 

En verksamhetsbudget som för övrigt presenterades utan att kalla till presskonferens. I stället nöjde sig minoritetsstyret med ett pressutskick och telefonintervjuer, en lättförståelig manöver. För vem vill hålla presskonferens och berätta om kärvare tider?

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland. Foto: CATHARINA FYRBERG

Till innehållet handlar det om nära nog en moderat mönsterbudget. Excesser finns det inget utrymme för. Det handlar om ”betydligt lägre investeringsnivåer jämfört med de anmälda behoven”. Givet sjukhusens betydande underskott redan i början av året kommer driftsbudgetarna att prioriteras före nya satsningar. Prio ett är att prioritera rätt.

 

Lägg därtill ökande pensionskostnader under de kommande åren (extra 120 miljoner kronor nästa år), och det är tydlig att fler måste försörjas av en redan ansträngd budget.

 

Det betyder inte att tidigare beslutade satsningar uteblir. Investeringsramen för 2020 är 6,1 miljarder kronor. Nästföljande två år är investeringarna på 6,3 miljarder per år.

 

Nya satsningar är det dock ont om – förutom Botaniska trädgården i Göteborg som ska få ett helt nytt besökscentrum samt nya växthus som ska säkra växtsamlingarna och stärka besöksnäringen. Att en av de få satsningar som regionen gör är på en grön destination är givetvis inte utan sitt starka (och hållbara) budskap.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Men i övrigt är regionbudgeten en dyster historia. Vårdekvationen är ohållbar: Kostnaderna ökar samtidigt som produktiviteten minskar. GrönBlå Samverkan verkar nästan lite överraskade över vilken verksamhet det är de styr över. I sin budget konstaterar de borgerliga och MP att: ”Sjukvårdens problem är inte främst ekonomiska utan reformer behövs för att lösa de organisatoriska systemfel som drabbar patienter i form av långa köer och personalen i form av dålig och stressig arbetsmiljö.”

 

Men de grönblå har styrt regionen i fyra och ett halvt år. En offentlig verksamhet i den storlek som sjukvården i Västra Götaland utgör är förvisso en Atlantångare som tar tid att vända, men nog verkar det som att styret erkänner att de inte riktigt hittat nycklarna till regionens maskineri.

 

Att de GrönBlå planerar för ett överskott på blygsamma 47 miljoner kronor under nästa år är ett bevis för att man försöker spara sig ur effekterna av en väntande lågkonjunktur. I praktiken hoppas man på plus minus noll. Det ligger också mer i linje med verkligheten än att ägna sig åt glädjekalkyler som ändå kommer möta hård kritik av regionens revisorer när de inte visar sig hålla.

 

Alliansen och MP i Västra Götaland är kanske inte så bra på att ratta sjukvården i regionen – men de är medvetna om att återhållsamhet räddar dem från sig själva. Det är en sjukdomsinsikt som är så god som någon.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.