Csaba Perlenberg

Det rosa partiet som vill bli grönt med ekofeminism

Martin Jordö (FI), ekonomisk-politisk talesperson.
Foto: PRESSBILD
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Feministiskt Initiativ letar efter en politisk uppgift att kommunicera. Kanske är ekofeminism lösningen på partiets ökenvandring. Eller så är det kanske en hägring?

OPINION. Liberalerna och Miljöpartiet är inte de enda partierna som kämpar med existentiella frågor om vad partierna egentligen ska vara bra för eller vilka medborgare som ska överväga att rösta på dem.

Men till skillnad från MP och L har Feministiskt Initiativ tagit sin politiska kris på allvar och lade i mitten av januari fram en gedigen, navelskådande rapport med titeln ”Fi och framtiden - En granskning av Feministiskt Initiativs historia och rekommendationer framåt”. Att partiet har funnits i femton år utan att nå riksdagen, och utan att partiet 2018 ens lyckades komma i närheten av nästan-valet 2014 (partiet fick 3,12 procent), bör mana till en gedigen självrannsakan.

Kanske mest nyktert är att rapporten pekar på att ”partiet” i praktiken har varit en aktivistisk kampanjorganisation som lagt större fokus på valkampanjer än på åren mellan valen. Detta har skett ”på bekostnad av långsiktigt och strategiskt byggande av en stabilt växande medlemsbas i hela landet”. Därmed har det också skett en hög omsättning av aktiva medlemmar samt ett medlemsras efter 2014. Den kommission som arbetat fram rapporten föreslår också en omfokusering på partiets kommunala och regionala engagemang. I praktiken överges därmed målet om att klara riksdagsspärren.

I Göteborg har partiet breddat sig till att, klokt ur ett lokalt perspektiv där trafikfrågorna är top of mind, även fokusera på mobilitetsfrågor och en anti-personbilsprofil. Även miljöfrågorna har varit i det rosa blickfånget. Samtidigt är det onekligen ett problem att partiet som tidigare mest varit känt för jämställdhetsfrågorna försöker bredda sig när de inte ens lyckats ha framgång med sin egen kärnfråga. Framöver kommer partiet, både enligt vad rapportkommissionen föreslår och vad partistyrelsen förordar, att satsa allt krut på ”intersektionell feminism”. 

I Göteborg finns det dock delvis lite andra tankar om vad Feministiskt Initiativ bör fokusera på. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Jordö, som även är lokalpolitiker med en ersättarplats i socialnämnd Sydväst, utvecklade sina tankar om partiets framtid under söndagen i en serie inlägg på Twitter. Bland annat skriver Jordö att:

Fi:s roll i valet 2022 kommer i min ödmjuka åsikt att vara ideologisk och sakpolitisk blåslampa i häcken på MP och V. Med ett realistiskt slutresultat att etablera sig i fler kommuner (2%).

Hur ska detta då åstadkommas? Enligt Jordö handlar det om att Feministiskt Initiativ bör ge sig in i samma huggsexa som övriga vänsterlutande partier: Generation Greta ska lockas till de rosa breddgraderna. Det rosa partiet ska bli grönt:

Mitt stalltips är att den skarpa #tillväxtkritik som antogs 2019 kommer kompletteras av att ideologin benämns #ekofeminism, att stödet för #basinkomst tydliggörs & att partiet koncentrerar sig på 2%-spärren för #kommunval.

Ekofeminism låter förvisso roligare än intersektionell feminism, men det skapar ännu ett berg för FI:arna att bestiga: Innan partiet lyckas övertyga ens 2 procent av väljarkåren att tycka att ekofeminismen är vår tids ödesfråga och dess ideologi den självklara lösningen på problemen, så måste FI först förklara vad i tusan ekofeminism är för någonting.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida