Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Det kommunala självstyret finns av en anledning

Stig Bertilsson (M) är kommunstyrelseordförande i Bengtsfors. Foto: NIKLAS ERIKSSON
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Kommuner likt Bengtsfors har säkerligen behov av större statsanslag, men det viktigaste arbetet för en sund ekonomi måste göras i kommunerna.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Betala, är budskapet från Bengtsfors i det nedslag som GT och Expressens reporter Johanna Karlsson delgav läsekretsen under helgen. Tidigare i somras publicerades ett uppmärksammat brev från kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson (M) adresserat till regeringen, som varnade för kommunal konkurs om inte staten sköt till mer pengar. Ordet tvångsförvaltas användes.

 

Nu bör det sägas att svenska kommuner inte kan gå i konkurs eller kan tvångsförvaltas. Det finns inga sådana mekanismer. Det kommunala självstyret har företräde. Annars hade Malmö tvångsförvaltats för länge sedan. Däremot måste kommuner hålla budget och återställa balans under att antal år. Marktillgångar och skattehöjning är två redskap som finns i kommuners arsenal.

– Fördelningen mellan statens och mindre kommuners ansvar hamnat snett. Människor växer upp här. Kommunen hanterar deras skolgång. Och sedan levererar vi människor till storstäderna som går ut i arbete där. Vi bidrar till arbetskraftsförsörjningen. Vi är en jättestor tillgång, sade Bertilsson, som tog över makten i ett borgerligt minoritetsstyre efter åratal av socialdemokratiskt styre efter kommunvalet förra året, i reportaget från Bengtsfors.

 

Redan under söndagen hörsammades Stig Bertilsson - av Stefan Löfven. I sitt sommartal aviserade statsministern en förändrad fördelningsmodell av kostnadsutjämningen till kommuner och regioner. En stapplande glesbygd ska få injektioner från mer välmående storstadskommuner.

 

Det egna ansvaret för kommunens ekonomi har dock Bengtsfors själv. Att kommunen endast ska ha anställda som motsvarar ett faktiskt behov är självklart. Därför är det heller inga konstigheter med att de tjänster som tillsattes i samband med flyktingvågen inte längre behövs, då etableringen fortskrider och människor kommer in i utbildningar och har tagit plats på arbetsmarknaden. Den kommunala kostymen ska vara figursydd, inte en eller flera storlekar för stor.

 

Ekonomin i Bengtsfors var heller inte varit särskilt imponerande innan flyktingvågen. Kommunrevisionen konstaterade 2015 att endast 1 av 4 ekonomiska mål uppnåddes under 2014 och menade att kommunen brast i verksamhets- och ekonomistyrningen. Därtill nåddes endast 13 av 31 verksamhetsmål medan låneskulden ökade till 158,4 miljoner kronor från 138,5 miljoner. Resultatet var nästan 5,9 miljoner kronor bättre än budgeterat, men ändå 15,2 miljoner sämre än föregående år. Slutresultatet låg på 600 000 kronor, i kommunala sammanhang felräkningspengar – även i en så liten kommun som Bengtsfors.

 

Grunden i Bengtsfors var alltså knappast översvallande robust till att börja med, flyktingvåg eller ej. När årsresultatet för 2018 summerades i våras hade låneskulden ökat till 215,4 miljoner från föregående års 174,4 miljoner. Trots att skatteintäkterna blev 9,3 miljoner kronor högre än 2017 och trots att de generella statsbidragen blev 11,5 miljoner kronor högre redovisade Bengtsfors ett årsminus på 7,1 miljoner – i sig ett sämre resultat med 10,8 miljoner än vad som budgeterats för.

 

Därtill har Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet fyllt på med 59 miljoner kronor mellan 2011 till 2018 till den så kallade resultatutjämningsreserven. Dessa pengar har kommunen nu börjat nalla ur - precis som det är tänkt under kärvare tider. Samtidigt har skatten inte höjts på fyra år.

 

Det är rimligt att staten skjuter till mer till utsatta kommuner. Men då måste också grundarbetet för den kommunala ekonomin vara vältrimmat till att börja med. Det kommunala självstyret finns av en anledning. 

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida