Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Demokraterna går mot maktlös mandatperiod

Stadshuset i Göteborg. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Demokraterna går mot ett rekordval - som kan visa sig vara helt meningslöst. Sju av tio göteborgare röstar nämligen på partier som står bakom Västlänken.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Göteborgspolitiken är sällan tråkig. Alltid händer det nåt. Men kamelcenter, flygskandaler, vattenposter och muthärvor bleknar i skenet av den politiska jordbävning som är på mot Gustaf Adolfs Torg och Järntorget. Om tre dagar förväntas den slå till med full kraft. Efterskalvet kommer att kännas i åratal framöver, kanske generationer.

 

För nog är det som så att det där kamelcentret, flygskandalerna, vattenposterna, bilhatet och muthärvor är på väg att komma ikapp ett politiskt etablissemang i Göteborg som nu ser marken öppna sig under deras fötter. Egentligen lämnas ingen oberörd. Det mesta rasar - som en femtedel av Göteborgs valmanskår, av GP-Sifos senaste och sista lokala opinionsundersökning att döma. 

 

Men det finns undantag. Vänsterpartiet, som gjort det till en imponerande konst att vara det mest aktiva oppositionspartiet trots att det ingått i styret, går mot ett rekordval: 14,2 procent. 

 

Moderaterna rasar (14,2 procent.) Och Socialdemokraterna rasar: (16,7 procent.) Vägvalet utraderas (1,6 procent) De enda partierna det går tämligen bra för är Centerpartiet (4,4 procent) som är på väg att göra en återkomst till fullmäktige och Kristdemokraterna (3,6 procent) som verkar kunna klamra sig fast. Liberalerna gör respektabla 6,9 procent och Feministiskt initiativ får i Sifomätningen 3,2 procent som ingalunda är en garanti för att partiet klarar sig på söndag kväll. Miljöpartiets 6,5 procent är vad det är.

 

Och så var det epicentrat: Demokraterna som med sina 18,8 procent kan bli Göteborgs stora parti. Men i sak kan det visa sig vara helt meningslöst att rösta på Demokraterna om man vill stoppa Västlänken. För mer intressant är det att begrunda de olika konstellationerna som GP:s siffror kan leda till om de blir ett färdigt valresultat. För makten i Göteborg handlar inte om Västlänken. Det handlar om budgetomröstningen. 

 

Alliansen (M, L, KD och C) får sammantaget 29,1 procent. De rödgröna utan Fi får: 37,4 procent (40,6 procent med Fi). Alliansen ligger alltså långt efter det bråkiga rödgröna styret. I dagsläget verkat Ann-Sofie Hermansson (S) kunna fortsätta styra såvida inte Demokraterna röstar på alliansens gemensamma budget. Men varför Wannholt skulle göra det så länge alliansen inte ändrar sig om Västlänken är svårt att svara på.

 

Om Miljöpartiet ansluter sig till alliansen blir maktförhållandet annorlunda: 35,6 mot S och V som tillsammans får 30,9. En starkare lösning skulle vara den osannolika konstellationen S, L, C, MP och KD med 38,1 procent.

 

Om GP:s siffror håller sig på söndag är anti-Västlänksblocket allvarligt försvagat, givet att Vägvalet verkar vara på väg att falla ur fullmäktige. Då är det Demokraterna och Sverigedemokratena som endast får 26,3 procent. Men Martin Wannholt har varit tydlig med att Demokraterna inte kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Nu behöver han inte ens göra det, eftersom en sådan konstellation inte skulle få en blockmajoritet vare sig mot alliansen, en rödgrön konstellation och absolut inte mot en allians med understöd av Miljöpartiet.

 

Västlänksfrågan är irrelevant i maktfrågan. 

 

Sju av tio göteborgare är på väg att rösta för partier som är för Västlänken (69,7 procent). Mot detta står blott 26,3 procent (27,9 om man räknar med Vägvalet). Demokraterna går mot ett rekordval. Men det kan alltså visa sig vara helt meningslöst eftersom en förkrossande majoritet säger nej till deras politik. Det är tydligt att Göteborgarna vill ha Västlänken. Och om de inte vill ha den, så är frågan inte tillräckligt viktig för att de ska våga rösta på Demokraterna.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!