Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Cynisk väntan på värdighet för narkomaner

Skaraborgs Sjukhus Skövde. Foto: ROBIN ARON

Hur många människor har blivit smittade i hepatit och hiv och dött medan politiker har moraliserat över människors missbruksproblem?

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Västra Götalandsregionen närmar sig en allt mer human missbruksvård. Från och med i höst ska sprututbyte tillåtas i regionen vid hela tre infektionskliniker: Östra på Sahlgrenska i Göteborg, NU-sjukvården/NÄL och Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Och Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås ansluter 2019 med att tillhandahålla en mer human och medmänsklig sjukvård för missbrukare. Verksamheten kommer att vara öppen fem dagar i veckan och, givet missbrukares situation, kommer det inte att krävas remiss eller tidsbokning utan i stället erbjudas löpande drop-in och vara gratis. Vid klinikerna finns även övrig missbruksvård, exempelvis provtagning, vaccination, barnmorskevård och lättare sjukvård för att hantera infektioner och ge rådgivning för att minska smittrisker. Samt, ej att förglömma och nog så viktigt, använda och potentiellt smittspridande kanyler tas ur cirkulation. 

 

Det är inte en dag för tidigt. Liberalernas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets envetna och långsiktiga opinionsarbete i frågan kan inte nog understrykas. I stället för att döma personer med missbruksproblem och moralisera över ett sjukdomstillstånd, har nämnda partier stått för en human och lösningsorienterad politik som varit både sjukdoms- och kostnadsreducerande. 

 

LÄS MER: Hur många har dött i onödan? 

 

Att även narkomaner har rätt att slippa livshotande sjukdomar och därmed slippa lida av missbrukets värsta konsekvenser satt tyvärr under alldeles för lång tid, mycket långt inne på Västkusten. Länge var Göteborgs socialdemokrati inbitet emot riskminimering för personer med svår missbruksproblematik. Det förra kommunalrådet Dario Espiga (S) förde länge en djupt moraliserande kamp mot sprututbytesprogram. Även nuvarande kommunalrådet Marina Johansson (S) var länge motståndare. Först 2016 vände hon och Socialdemokraterna i Göteborg i frågan. Det betyder inte att alla tyckte att det var en god idé. Det moderata oppositionsrådet i Göteborg Maria Rydén sade följande i GT: "Kriminella handlingar är inget vi ska lägga skatteresurser på. Och vi måste också se vad det kommer att leda till i förlängningen. Ska vi förse narkomanerna med sjuksköterskor som injicerar heroinet den dag de inte klarar av att göra det själva också?

 

Det var en onödigt raljerande kommentar om missbrukares rätt till ett värdigt liv.  

 

Hur många människor som insjuknat i hepatit b och c eller hiv, blivit blodförgiftade, fått sina levrar skadade och till och med dött på grund av socialdemokratins (men även Moderaternas och Kristdemokraternas) tidigare motstånd mot att det allmänna tillhandahåller rena sprutor och en säker miljö för människor med missbruksproblem, är oklart. Hur många narkomaner som sjukvården hade kunnat nå via förtroendeskapande åtgärder, hur många personer som hade kunnat få hjälp och behandling, och hur många trasiga familjeförhållanden, förstörda föräldra- och barnrelationer och sociala problem som hade kunnat förbättras om sprututbyte inte länge motarbetats på Västkusten, det får vi aldrig veta. För att inte nämna de enorma ekonomiska besparingar som hade kunnat göras. 

 

Det är endast på håret som ordspråket "bättre sent än aldrig" kan användas gällande det vansinniga och avhumaniserande moraliserandet gällande sprututbyten. Även narkomaner har rätt till en så god hälsa som möjligt. Det är glädjande att så blir fallet även i Västra Götaland inom kort.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!