Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Botten är inte nådd, Göteborg

Skymning. Företagsklimatet i Göteborg är det sämsta på sexton år, enligt Svenskt Näringslivs företagsrankning. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

De rödgröna har ännu inte nått botten med det usla småföretagarklimatet i Göteborg. Trägen riskerar dock att vinna.

eAlldeles för litet urval. Så brukar standardrepliken låta när rödgröna politiker som styr kommuner som hamnar lågt i Svenskt Näringslivs årliga företagsrankning ger sitt försvarstal för sina urusla placeringar. Men att Göteborg i år hamnar på sin sämsta placering sedan mätningarna inleddes för sexton år sedan, med ett ras på 38 placeringar till plats 206 av landets 290 kommuner sedan förra året, går inte att jiddra bort med tal om litet urval. Det är ju inte Svenskt Näringsliv som valhänt gör placeringarna utan resultatet baserar sig på svenska företagares åsikter. 

 

Att Göteborg hamnat lägre och lägre ner på listan sedan 2011, med undantag för förra årets tillfälliga uppgång, är inte en statistisk parantes - det är en politisk katastrof. Framförallt är det just jämförelsen med landets övriga 289 kommuner som är mätningens stora behållning. Och här står sig Göteborg påvert. 

 

Särskilt intressant blir det när de olika delområdena i enkäten skärskådas. Samtliga områden förutom Tele- och IT-nät pekar neråt. Inom nämnda område hamnar Göteborg på plats 69, den enda posten som klättrar uppåt. På övriga frågor är det dock nattsvart, samtliga allvarliga tecken på att politiken misslyckats med att skapa ett klimat som gynnar just småföretagande. 

 

Oroväckande är att Göteborg halkat ner hela 97 placeringar gällande punkten ”Skolans attityder till företagande”, från 2016 års plats 164 till årets 261. Här kan en bärande förklaring till raset vara att praktisk arbetslivsorientering (prao) minskar på många håll i landet, vilket är beklagligt då prao just är många elevers allra första möte med arbetsmarknaden. Det är också en självklar och naturlig inkörsport för vidare extrajobb eller sommarjobb efter prao. Skolornas ökade profilering på entreprenörskap är bra och viktigt, men det finns inget motsatsförhållande mellan arbetslivserfarenhet och att bejaka elevernas företagsamma kreativitet.

 

Punkten ”Tjänstemäns attityder till företagande” är nästan i absoluta botten: Plats 279 av 290 kommuner, ett ras med 46 platser sedan 2016. Nästan lika illa är det med punkten ”Konkurrens från kommunen”, med plats 275 - ett ras på 25 platser från föregående års 250:e plats.

 

Allra värst är det under punkten "Kommunpolitikernas attityder till företagande." Plats 285 är nästan botten.

 

Det är inget smickrande besked för ett rödgrönt minoritetsstyre som gärna slår sig för bröstet när det gäller stora företagsetableringar som Geelys stundande forskningscenter om framtidens bilar och som gärna själva driver kommunala företag som Liseberg och som gjort det till en nedrig politisk sport att försöka förhala införandet av LOV-reformen. Gärna storskaligt företagande, där ren volym i form av stora arbetsgivare motsvarar ett politiskt språk som socialdemokratin vågar förstå sig på. Småföretagande däremot är något som skall motarbetas in absurdum. Det är en ideologisk blind röd fläck som skadar de rödgrönas trovärdighet - men framför allt Göteborg.

 

Det bör slutligen påpekas att det nästintill bottenlösa missnöjet med företagsklimatet i Göteborg inte är resultatet av de rödgrönas ointresse för småföretagsfrågorna, utan är i stället ett uttryck för en högst medveten företagsfientlig politik från de rödgröna. LOV-motståndet är dess mest fula och frustande tryne. 

 

På det sättet har de rödgröna misslyckats - botten är ännu inte nådd. 

 

Men skam den som ger sig.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!