Csaba Perlenberg

Avskaffa amatörpolitikernas tandlöshet i Göteborg

Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Den skoningslösa revisionskritiken mot SDN Örgryte-Härlanda under rödgrönt styre visar varför stadsdelsnämnderna bör skrotas.

Göteborgs ineffektiva och tandlösa stadsdelnämnder är på väg bort. Första steget togs redan under första mandatperioden, då Liberalerna efter träget, mångårigt arbete lyckades driva igenom att skolfrågorna framöver ska hanteras av en central skolnämnd.Under onsdagens kommunstyrelsemöte togs ett konkret steg för en fokusering. De tio stadsdelsnämnderna samt social resursnämnd ska skrotas och ersättas med en nämnd med ansvar för äldreomsorg och hälso- och sjukvård, en nämnd med inriktning på stöd till personer med funktionsnedsättning och så en tredje med fokus på individ- och familjeomsorg samt annan socialtjänst. På ett bräde blir medborgarna av med en massa amatörpolitiker utan ordentlig beslutskraft.


Att stadsdelsnämnderna i praktiken varit en chimär när det kommit till den hävdade lokala förankringen har varit ett välkänt fenomen: Ofta har politikerna inte bott i den stadsdel vars kommunala verksamheter de fattat beslut om, och i stort sett alltid har det saknats muskler för att på allvar kunna påverka eftersom de har haft att förhålla sig till de budgetramar som fullmäktige redan fattat beslut om.


Givet det avslöjande som GT gjort på nyhetsplats gällande skoningslös revisionskritik mot förvaltningen och styret av Örgryte-Härlanda SDN är det inte en dag för tidigt.


Granskningen, externt genomförd av KPMG, har beställts av det nuvarande alliansstyret för att belysa varför inte de åtgärder som tidigare fattats fått effekt på verksamheten inom Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och äldreomsorg samt nämnd, ekonomifunktion och HR-funktionen.


Anledningen är enkel: Förvaltningen har antingen struntat i sina marschorder eller inte haft tillräcklig kompetens för att förstå vad det är som behövts göras för att minska kostnaderna och få kontroll på verksamheterna. Granskningen konstaterar bristfällig kompetens hos förvaltningen inom ekonomi, schemaläggning och personalhantering.


Åtgärderna har helt enkelt inte genomförts. Inte en enda.


Men Örgryte-Härlandas problem har inte endast varit på tjänstemannanivå. KPMG konstater att det forna rödgröna styret misslyckats kapitalt: ”Vi kan konstatera att tidigare nämnd inte har agerat tillräckligt skyndsamt vid uppföljning av föreslagna åtgärder vilket medfört att det ekonomiska resultatet fortsatt att försämrats.” Inte heller följde det rödgröna styret upp dåvarande förvaltningsledning. Det vill säga: Granskningen anger att politikens intresse eller förmåga att ta ansvar var i paritet med förvaltningsledningens oförmåga att sköta sina uppgifter. 


I april låg budgetprognosen för 2019 fortfarande på hiskeliga 34,5 miljoner kronor. Nu sägs detta vara på väg mot plus minus noll. 


Besvärande för alliansstyret är dock att LOV-reformen, valfrihetssystem inom hemtjänsten och daglig verksamhet, tydligt påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Reformen är principiellt rätt och riktig, men de borgerliga måste erkänna att prioriteringar måste till för att parera den kostnadsdrivande effekten.


Skräckexemplet i Örgryte-Härlanda är ett utmärkt exempel på varför stadsdelsnämnderna måste skrotas. Hellre centrala nämnder med ökad ämnesfokusering än lokala lekstugor för menlösa amatörpolitiker.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida