Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Aurora 17 stärker förbindelsetrådarna

Svenska ubåten Ulven sänktes 1943 av en tysk mina.
Foto: SJÖHISTORISKA MUSEETS FOTOARKIV

Aurora 17 är försvarsmaktsövningen som Sverige väntat på och behövt genomföra sedan andra världskrigets utbrott. 

Göteborg vetter ut åt västerhavet. Dess livsnerv är tvinnad av de förbindelsetrådar, som löpa från dess hamn över havet till främmande stränder. 


Redaktören och den liberala agitatorn Torgny Segerstedt såg Sveriges styrka och svaghet för vad den var: Ett land vars milslånga kuster krävde ett nyktert ställningstagande för öppenhet och frihet. Det som var sant inför och under andra världskriget är än mer sant i dag: Att försvara Göteborg är att försvara riket.


I dagarna angör två amerikanska jagare Göteborgs Hamn på inbjudan av Sverige. Ombord har de amerikanska marinkårssoldater. Syftet är att tillsammans med andra länder genomföra Sveriges största försvarsmaktsövning på nästan ett kvarts sekel, Aurora 17. Det är också första gången sedan 1993 som samtliga tre svenska vapengrenar samövar samtidigt. Övningen är avgörande för att testa landets förmåga att motstå väpnat angrepp från främmande makt - som mot en verklig upplaga av den gigantiska anfallsövning som Ryssland för närvarande genomför vid namn Zapad - men även att testa Sveriges förmåga att vid ett sådant angrepp kunna ta emot hjälp. Aurora 17 är övningen som Sverige har väntat på och behövt genomföra sedan andra världskrigets utbrott.


Historien har tydligt visat att då våra kontakter med omvärlden beskärs mot vår vilja, så får det mycket allvarliga konsekvenser för rikets säkerhet och ekonomi. Det som hänt förr kan hända igen - i betydligt mer omfattande skala. Vardagen förändrades tämligen omgående i Sverige efter krigsutbrottet hösten 1939, så även på Västkusten. Göteborg Stad var illa förberett, berättar Bengt A. Öhnander i sin bok Göteborg under Andra Världskriget (Tre Förlag, 2005). Alldeles för sent beslöt stadsfullmäktige att skjuta till 1,2 miljoner kronor till ledningscentraler, skyddsrum och luftskyddsmaterial utöver de 800 000 kronor som tillhandahållits innan krigsutbrottet, där hälften var öronmärkta för bombsäkra skyddsrum. Det handlade om symboliska summor - tillgängliga beräkningar gjorde gällande att det skulle kosta 70 miljoner kronor att bygga sådana i hela Göteborg. Då som nu var den svenska kris- och krigsberedskapen usel.


Drivmedel blev en bristvara och regeringen utfärdade nya bestämmer om bensinförsörjning och förbud för privatbilister att framföra sina fordon på gator, torg och landsvägar. Landshövding Malte Jacobsson utfärdade vidare förbud att ha mer än 2 till 3 liter bensin i bostadslägenhet. Bensinkort infördes. Det fick konsekvensen att cykelförsäljningen exploderade. Helt plötsligt blev Göteborg en cyklande stad. Bilfri innerstad, bensinransoneringar, drastiskt ökat cyklande - hade det inte handlat om en nationell kris 1940 hade det nästan kunnat vara de rödgrönas lokalpolitiska trafikplan anno 2017.


Givetvis påverkades även livsmedelsförsörjningen omedelbart. Havets skatter blev dyrare. Öhnander berättar i sin bok att koljans förkrigspris på 16-45 öre kilot sköt till 45-83 öre kilot redan i september 1939. Och kanske värst av allt - kommunalskatten höjdes i Göteborg på grund av de ökade kostnaderna för samhällsberedskapen.


Om förhållandet på det svenska fastlandet blev kärvare, blev det direkt dödligt till havs. Den västsvenska sjöfarten drabbades mycket hårt. Redan den 24 september 1939 sänktes det första svenska fartyget med hemmahamn i Göteborg, ångaren Gertrud Bratt, av den tyska ubåten U-4 under sin färd från Norrköping till brittiska Bristol. Fartyget sjönk 10-12 sjömil utanför Norges sydkust. Besättningen på 20 man fick tid på sig att sätta sig i livbåtar, men fartyget och lasten bestående av pappersmassa och hyvlat virke sjönk till botten.


Redan dagen efter sänktes nästa fartyg från Göteborg. Den tyska ubåten U-36 torpederade handelsångaren Silesia 45 sjömil väst till nord om Egerö fyr utanför Stavanger. Sänkningen var än mer civiliserad än med Gertrud Bratt: Fartyget bordades och skeppspapperna undersöktes varpå tysken förklarade att handelstransporten var tvunget att sänkas då lasten bestod av trä. Besättningen fick 20 minuter på sig att lämna fartyget med proviant och kläder. Därefter var den tyska besättningen artig nog att med ubåten dra in de skeppslösa svenskarna mot norska kusten. Förvisso släpptes de av 15 sjömil från land varpå den 19 man starka besättningen fick kämpa i 4 timmar med åror och segel. Icke desto mindre: Om endast alla slag och krig vore så gentlemannamässiga.


Endast några månader senare gick U-36 till botten. Den 2 december 1939 sänktes hon utanför norska Kristiansand av den brittiska ubåten Salmon. Samtliga 40 besättningsmän omkom.


De tyska ubåtarna var inte det enda hotet. Farvattnen utanför Västkusten var belägrat. Minspärrar låg utplacerade i Skagerrack och Kattegatt. Mellan danska Hanstholm och Kristiansand låg den så kallade Skageracksspärren bestående av 13 000 tyska minor. Den svenska handelsflottan slets itu i två delar: En innanför och en utanför minbältet.  Även svensk militär drabbades då den svenska ubåten Ulven sänktes av en tysk mina den 16 april 1943. 33 svenska sjömän miste sina liv. Neutraliteten var överhuvudtaget ingen garanti för att omvärldens faror inte orsakade mycket stor skada på vårt land. 


Försvaret av Sverige och Göteborgs Hamn varken börjar eller slutar vid Vinga fyr. Precis som Segerstedt en gång skrev och antydde, löper det förbindelsetrådar inte enkom mellan Sverige och resten av världen, utan även mellan då och nu. Det som nästan hände en gång kan inträffa med betydligt större konsekvenser i morgon. 


Därför är det tryggt att den främmande makt som nu landstiger i Göteborgs Hamn gör så på inbjudan av Sverige. Vänner förbereder sig i fredstid för att kunna ta hand om varandra i sämre tider. Förbindelsetrådarna vänner emellan måste stärkas innan andra försöker kapa dem mot vår vilja.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.