Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Anti-vaxers är en folkhälsofara

Vaccinering är folkhälsosolidaritet. Foto: SHUTTERSTOCK
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

För ett år sedan fick Göteborg en skarp påminnelse om faran med mässling. Det var en livsviktig lärdom inför framtiden.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. GT:s politiska hållning är liberal.

Under mellandagarna är det ettårsdagen av förra årets mässlingsutbrott i Göteborg. Sahlgrenska Universitetssjukhus arbetade metodiskt med att identifiera, isolera och förhindra smittspridningen av det mycket smittsamma viruset – vars konsekvenser kan innebära hjärnhinneinflammation, lunginflammation och död.

 

Det var ett medicinskt detektivarbete i hästväg som pågick under en hel månad. Tack vare en hög täckningsgrad av vaccinering bland befolkningen drabbades de flesta endast av den lindrigare formen av infektion, genombrottssmitta. Icke desto mindre insjuknade 28 personer i det största mässlingsutbrottet i Sverige sedan år 2000 (TT 30/3). 

 

 

I ett pressmeddelande klappar Sahlgrenska sig själva på axeln för ett väl utfört arbete och nyfunnen kunskap om smittsamhet, immunitet och genombrottsinfektioner inför en vetenskaplig studie som enligt uppgift från sjukhuset kommer att presenteras inom kort.

 

För Sahlgrenskas, Göteborgs och Sveriges del kan förra jul- och nyårskrisen därmed medföra långtgående lärdomar, givet att mässlingsproblemet växer ute på kontinenten i takt med att den livsfarliga antivaccineringsrörelsen, de så kallade anti-vaxers, vinner mark. Brittiska tidningen The Guardian rapporterade ett par dagar före jul att mässlingsutbrotten är de högsta på 20 år på kontinenten.

 

 

Guardian har analyserat statistik från Världshälsoorganisationen WHO och funnit att 2018 medfört mer än dubbelt så många europeiska mässlingsfall som under föregående år, fler än 60 000 insjuknade personer. Det är också det högsta antalet sedan millennieskiftet. 72 personer har dött, även det dubbelt så många som under 2017. Bland de mest drabbade länderna under de senaste två åren återfinns Italien, Tyskland, Frankrike, Grekland och Rumänien. Utanför EU men icke desto mindre en del av den europeiska kontinenten har även Ukraina haft stora utbrott med flera dödsfall.

 

De senaste åren har UNICEF arbetat hårt för att bekämpa mässlingen i det av Ryssland krigsdrabbade landet. Via en folkhälsokampanj i ledning av den ukrainska folkhälsomyndigheten tillsammans med UNICEF, där färre än hälften av landets barn var vaccinerade, höjdes antalet till att omfatta fler än 90 procent av barnen mellan 2016 och 2017. En stor del av kampen för att vaccinera barnen handlade om att bekämpa felaktiga uppfattningar om mässlingsvaccinet. Folklig misstro mot vaccinet ledde till att det krävdes en massiv medicinsk mobilisering i huvudstaden Kiev i början av 2018 i reaktion på ett utbrott i Odessa – på fyra dagar vaccinerades 11 000 barn, enligt UNICEF.

 

Dödsfallen och det rekordstora antalet insjuknade i Europa är extra bekymmersamt givet att smittspridningen är totalt onödig – så länge medborgare och föräldrar tar sitt ansvar och vaccinerar sig själva och sina barn. En del av problemet tillskrivs en generationsklyfta - minnet av mässlingen som en farsot har börjat blekna bland de som fötts efter 1960-talet då det inte längre finns ett minne av att viruset varit ett närvarande hot i människors liv. Det vill säga - vaccinationen har minskat förekomsten av viruset, som därmed har gjort att människor inte sett viruset som ett hot och följaktligen heller inte sett vaccination som en absolut nödvändighet. Denna vaccinationsparadox har i allra högsta grad självskadande drag av dumhet, arrogans men även bristande folkhälsosolidaritet. 

 

Anti-vaxer-rörelsens absurda skepticism åtföljs av död och elände. Deras antivetenskapliga predikan om faran med vaccin och den härdande nyttan av mässlingssmitta är en folkhälsofara. Detta vet Göteborg efter förra julens utbrott mer än väl.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida.