Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Sista sucken för Västlänkenmotståndet

Csaba Bene Perlenberg Foto: NORA LOREK

Under måndagen inleddes huvudförhandlingen om Västlänkens och Olskrokens planskildhet i Mark- och miljödomstolen. Västlänkens genomförande är på väg att avgöras.

Det var en avlägset belägen huvudförhandling som såg ut som en tanke. Det fullständigt furiösa hällregnet kunde Mark- och miljödomstolen givetvis inte göra någonting åt, men nog hade man kunnat hitta en aningen mer tillgänglig plats för förhandlingen om Västlänkens och Olskrokens planskildhet i aningen mer citynära läge än i Kajskjul 105 på Bananpiren? 

Förvisso flyttades förhandlingen från Vänersborgs tingsrätt till nämnda tillfälliga plats i Göteborg, men att finalen för en av de mest infekterade infrastrukturfrågorna inte gjorts än mer tillgänglig för en bevisligen intresserad allmänhet är beklagligt. 10 min förvirrad promenad från Frihamnens station, utan någon som helst skyltning om lämplig ingång, imponerar inte. Att promenera dit var som att kliva in i Jan Jörnmarks fotoreportagebok ”Övergivna platser”. Förvisso intressant och tankeväckande, men inte särskilt människovänligt.

För inte är det väl som så att tingsrätten försöker hålla göteborgarna borta ifrån insyn? En insyn som redan begränsas kraftigt av att förhandlingarna inte live-sänds online.

Två, vid behov tre, veckor är avsatta för huvudförhandlingen som inleddes under måndagen under stadig ledning av rådmannen Göran Stenman. Den inledande förmiddagen användes av Trafikverkets projektchef Bo Larsson, som fått klä skott för allehanda slags anklagelser från Västlänken-motståndarna, till en genomgång av projektets process. Detaljer som i stort sett var kända, men icke desto mindre en bra och tydlig sammanfattning vars stora förtjänst var att tydliggöra hur länge Västlänken faktiskt utretts och förberetts. 

Den kommande veckan fram till torsdag ägnas åt den ansökta vattenverksamheten; grundvattenförhållanden och skyddsåtgärder, bland annat. Vid behov används även fredagen. Även måndagen är vikt åt detta ärende. I nästa vecka, tisdag till onsdag 10-11 oktober är det miljöfarlig verksamhet, områdesskydd, artsskydd och kulturmiljö på dagordningen. Buller, vibrationer, riktvärden, energianvändning, utsläpp och inte minst transporter skall redogöras för. Masshanteringen är en omtvistad fråga som det fortfarande saknas svar för. På torsdagen den 12 oktober hålls slutanförandena. Slutligen finns den 16 och 17 oktober avsatt som reservdagar. 

Västlänksmotståndarna är övertygade om att huvudförhandlingen kommer att avslöja Trafikverkets bristande planering. Trafikverket menar att de kommande tre veckorna är en formalitet som ska reglera hur, inte att, Västlänken ska byggas. Förhoppningen från de olika motståndsgrupperna är att projektet blir så pass försenat att det blir en valfråga – vad nu detta skulle göra för skillnad.

Om Västlänksmotståndarna menar att en röst på exempelvis Vägvalet eller Sverigedemokraterna skulle ändra vare sig projektets förutsättningar eller styret i Göteborg som därmed skulle hindra projektet, så torde dessa förhoppningar tempereras. Politiska proteströster mot Västlänken är röster rakt ner i botten på Göta Älv. Vägvalet, Martin Wannholts Demokraterna och Sverigedemokraterna kommer aldrig att kunna stoppa projektet. Detta vet Västlänksmotståndarna.

Just av den anledningen sätts i stället det sista hoppet till juridiken. De kommande veckornas förhandlingar blir spännande.

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!