Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Brobygget – som splittrar Västsverige

Svår att ersätta. Den gamla Göta älv-bron måste ersättas - men med vad? Den nya, lägre bro Göteborgs politiker vill ha har mött kompakt motstånd från Vänernkommunerna i Västra Götaland och Värmland. Många vill hellre se en tunnel. Foto: Jan Wiriden

Infrastrukturen är inte längre enbart en huvudvärk för Göteborgs politiker - den har utvecklats till en ren plåga.

Det har varit illa nog med trängselskatten och Västlänken, även om protesterna mot dessa har kommit främst från göteborgarna. Vad det gäller den planerade nya bron över Göta älv är motståndarna dock inte endast de egna kommuninvånarna, utan även politiker, företagare och befolkning i två regioner samt från en rad bolag och organisationer i transportbranschen, främst sjöfarten.

Motsättningarna blev tydligt märkbara i förra veckan, då bron debatterades vid ett seminarium i Göteborg. Det är alltså den nya brons höjd som är stötestenen: den är mer än fem meter lägre än den nuvarande Göta älv-bron.

 

Den höjden kräver fler broöppningar, vilket kommer att störa icke minst den kollektivtrafik som ska gå över bron. Den kan därtill göra bron till en flaskhals för sjöfarten och därmed starkt försvåra och fördyra fartygstrafiken på Vänern.

Detta i sin tur kommer att påverka trafiken i hela centrala Göteborg negativt, och riskerar också att leda till att långtradartrafiken på den redan hårt belastade E45 intensifieras. Det är något som kommunerna längs denna ogärna vill se.

Å andra sidan blir en högre bro dyrare, och den kräver dessutom större ramper på båda älvstränderna. Att stora områden på båda älvstränderna blir "låsta" av vägbanor och spårvagnsspår är ingen god lösning, bland annat eftersom det ger problem för bostadsbyggandet.

Förslaget att ersätta bron med en tunnel har åtskilliga fördelar, men också nackdelar. En tunnel kostar avsevärt mycket mer än en bro, den lämpar sig dåligt för cyklister och fotgängare, och av säkerhetsskäl är den inte direkt lämplig för den täta kollektivtrafik som planeras mellan älvstränderna. Visserligen finns en ny tunnel med i infrastrukturplanerna, men då som komplement till en bro.

 

De rödgröna i Göteborg håller dock fast vid en lägre bro, och får stöd av partikamraterna i regionstyrelsen. Emellertid har en lång rad kritiker meddelat att de kommer att överklaga alla planer på en lägre bro, och då kan det dröja åratal innan den blir verklighet.

Att hitta en kompromiss som tillfredsställer är säkert omöjligt. Den minst dåliga lösningen förefaller - åtminstone i dag - vara att trots allt satsa på en tunnel. De problem som är förknippade med en sådan måste rimligen gå att lösa.

Men om planerna på en lägre bro genomförs får Göteborgs styrande politiker kallt räkna med inte endast mycket kritik från utan även ökade samarbetssvårigheter med Vänerkommunerna - förutom att de inte kommer att förbättra sina opinionssiffror hos de egna väljarna.

Och än är inte saken klar: 2009 sa Miljööverdomstolen nej till en låg gång- och cykelbro, eftersom den skulle störa sjöfarten för mycket. Den nu planerade bron kan mycket väl hamna i samma instans.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!