Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bostadsbristen slår mot utsatta kvinnor

Varje år görs cirka 28 000 anmälningar om våld i nära relationer. Till  det kommer ett mörkertal som aldrig når polisens bord. Det är  oacceptabla siffror. I dessa situationer är det viktigt att den  skyddande kedjan av boendelösningar fungerar. Vi har föreslagit ökade  anslag till kvinnojourerna och vill se fler utslussningslägenheter för  att förbättra boendesituationen för våldsutsatta kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är en av våra största samhällsutmaningar. Det är våld som bottnar i mäns överordning och kvinnors underordning. En våldsutsatt kvinna är bland de mest utsatta i vårt samhälle. Kvinnojourer gör ett viktigt arbete för utsatta kvinnor, särskilt i det akuta skedet. För många kvinnor är boendet på kvinnojouren det enda halmstrået i en situation som präglas av våld och terror.

I Göteborg finns en kommunal kvinnojour och cirka fem som drivs i annan regi, ofta med stöd från kommunen. Flera av dessa har ett skyddat boende knutet till sig där tanken är att man stannar en till tre månader. Många kvinnor stannar i dag längre än så, i flera fall upp till ett år. De skyddande boendena, som är tänkta som temporära lösningar, med enkel standard och gemensam dusch/toalett, blir permanenta nödlösningar. Det senaste året har trycket ökat på platserna i de skyddade boendena på grund av låg genomströmning, som beror på bostadssituationen i Göteborg.

När en kvinna ska ta sig från kvinnojouren till en egen lägenhet uppstår stora svårigheter, vilket är en direkt konsekvens av bostadssituationen i Göteborg. De lägenheter som socialtjänsten har tillgång till är via de så kallade kommunala kontrakten: en överrenskommelse mellan kommun och fastighetsägare. Det förmedlas cirka 400 sådana kontrakt varje år med en officiell väntetid på 60 dagar. Här är man också i konkurrens om plats med andra behövande grupper. Det är för få lägenheter och för många som är i behov av dessa.

En av de långsiktiga utmaningarna är att få fart på bostadsbyggandet i Göteborg. På kort sikt har Folkpartiet och alliansen föreslagit en förstärkt tilldelning av medel till stadens kvinnojourer i budgeten för 2015. Kvinnojourer kan vara skillnaden mellan liv och död. Vi vill också arbeta för att fler bostäder tillgängliggörs via det kommunala kontraktet. Här finns dock många andra personer som också är i stort behov av bostad. Kvinnojourernas tillgång till utslussningslägenheter, där våldsutsatta kvinnor med stöd och i trygghet kan återvända till vardagen samtidigt som trycket på de jourplatserna minskar, är oerhört viktigt. Vi vill att fler sådana inrättas.

Med rådande bostadssituation medverkar Göteborg till ett sämre skydd för våldsutsatta kvinnor, det är inte värdigt vår stad.


Maria Nilsson

Riksdagskandidat (FP) Göteborg

Helene Odenjung

1:e vice partiordförande (FP) och kommunalråd Göteborg

Ann Catrine Fogelgren

Biträdande kommunalråd (FP) Göteborg och 1:e vice ordförande Social resursnämnd