Bostadsbrist kostar Göteborg miljarder

Nyligen släppte Statistiska centralbyrån sina preliminära beräkningar av  påbörjade bostadslägenheter i Sverige 2013. Bostadsbyggandet ökade  kraftfullt i landet, men i Göteborg minskade det. Redan i dag väntar  tiotusentals i kö för en bostad i Göteborg. Ökat bostadsbyggande är  avgörande för stadens framtid och tillväxt. Göteborg behöver ny  bostadspolitik och Folkpartiet är redo att leverera.

I Göteborg påbörjades 1 660 bostäder under 2013, en minskning med cirka 200 mot året innan. Än en gång lyckas inte den rödgröna majoriteten att nå sina lågt satta bostadsmål. I Stockholm var ökningen av nya bostäder större än hela den samlade nyproduktionen i Göteborg. Totalt påbörjades över 5 000.

Bostadsbristen drabbar Göteborgs invånare och företag liksom potentiella blivande sådana. Nyligen presenterade Västsvenska Handelskammaren tillsammans med HSB en rapport som visade att bristen kan kosta Göteborg 200 miljarder i produktionsbortfall och uppemot 3,5 miljarder i uteblivna skatteintäkter om inte byggtakten fördubblas till 2030.


FP och alliansen i Göteborg har länge kämpat i motvind för att öka konkurrensen, minska byråkratin till förmån för bättre service samt snabba upp processen från plan till färdig bostad. Kommunen måste använda sina verktyg bestående av stora marktillgångar, planmonopol och starka allmännytta på ett effektivt sätt. Vi har bland annat föreslagit att göra det möjligt att som aktör anlita en egen plankonsult och att planen sedan godkänns av kommunen, för att få till en snabbare handläggning för både större och mindre aktörer.

De kommunala bostadsbolagen måste också användas bättre. Under 2013 färdigställdes endast 333 nya bostäder i allmännyttan, vilket är långt under målet. Marktilldelningar måste ske på ett mer transparent och snabbt sätt. FP har också drivit på för att ta fram en strategi för billigare bostäder och för fler markanvisningstävlingar.


Bostadsbristen hämmar stadens utveckling och tillväxt, det har vi inte råd med. Om vi vill att Göteborg ska utvecklas och att fler ska flytta hit så måste bostadsbyggandet öka kraftigt.

FP lyfter nu frågan till debatt och kräver svar på vilka åtgärder som ska vidtas för att få fart på bostadsbyggandet. Det håller inte längre att komma med samma gamla bortförklaringar. För att fortsatt attrahera företag, talang, nya medborgare och studenter som skapar grunden för vår välfärd och stadsutveckling behövs fler bostäder och kontor. Allt hänger ihop.


Helene Odenjung

Kommunalråd (FP)

Kjell Björkqvist

Vice ordförande (FP) i Byggnadsnämnden

Kristina Bergman Alme

Ledamot (FP) Fastighetsnämnden