Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bortse inte från fördelarna med ekomat och jordbruk

Karin Pleijel (MP), oppositionsråd i Göteborg. Foto: CATHARINA FYRBERG
Eva Ternegren (MP), 2:e vice ordförande Göteborgs inköps- och upphandlingsnämnd. Foto: CATHARINA FYRBERG

Det finns många fördelar med ekologisk matproduktion, skriver MP i Göteborg i genmäle till GT:s fristående kolumnist Csaba Bene Perlenberg, som svarar direkt.

Produktionen av kött, framför allt nötkött, skapar stor klimatpåverkan oavsett om den sker enligt konventionella eller ekologiska principer. Det viktiga för klimatet är att vi minskar köttkonsumtionen. Det har också skett i Göteborg sedan det tidigare rödgrönrosa styret med Miljöpartiet i spetsen krävde att 100 procent av köttet ska vara ekologiskt. 

Den Chalmers-studie som Csaba Bene Perlenberg på GT Ledare hänvisar till visar att ekologiskt odlad ärta och vete, ur vissa hänseenden, är sämre för klimatet, eftersom det ofta går åt en större yta mark för att odla ekologiskt foder än icke-ekologiskt. Andra studier visar att ekologiskt är bättre för klimatet, exempelvis lagras det mer kol i ekologiskt brukade jordar och i svensk KRAV-produktion ska det mesta av fodret vara producerat lokalt. 

 

Skördens storlek är ofta helt beroende av insekter som är en viktig del av den biologiska mångfalden. Hotet mot den biologiska mångfalden och insekterna har uppmärksammats den senaste tiden. Insektsmedel i konventionell odling, även i Sverige, gör att bin dör. I ekologisk produktion används betydligt mindre problematiska kemikalier. Kor på naturbete är också en viktig faktor för den biologiska mångfalden, och så kallat naturbeteskött ingår i det ekologiska utbudet i staden. 

 

Det finns andra fördelar med ekologisk produktion som Perlenberg och alliansen i Göteborg väljer att bortse från. I den ekologiska produktionen tas större hänsyn till djurens välbefinnande. Djuren har betydlig mer utrymme att röra sig på. Grisar får gå ute och böka i jorden och nötkreaturen får vara ute på bete längre tid. De ekologiska djuren både i Sverige och i andra länder har mindre antibiotikaresistenta bakterier än de icke-ekologiska. 

 

När nu alliansen tar bort målet om 100 procent ekologisk kött i den kommunala upphandlingen så är ett av argumenten att de i stället ska fokusera på svensk mat. Redan i dag ställer Göteborg svenska djurskyddskrav vid upphandlingen av kött. Det alliansen gör är alltså att ta bort ambitionen om ekologisk mat. 

 

Perlenberg förenklar grovt och det visar i sig det stora problemet med debatten om ekologiskt mat. Det finns få som talar om helheten, i stället utgår ofta debatten från enskilda forskningsartiklar som bekräftar debattörens ideologiska inställning. Låt oss vara tydliga. Det finns inte belägg för att ekologisk köttproduktion är bättre eller sämre för klimatet. Men den ger bättre djurskydd, mindre antibiotikaresistens och en bättre biologisk mångfald.

 

Karin Pleijel (MP)

Oppositionsråd i Göteborg

 

Eva Ternegren (MP)

2:e vice ordförande Göteborgs inköps- och upphandlingsnämnd

 

SVAR DIREKT:

Miljöpartiet är ofta måna om att hänvisa till forskning för att motivera sin klimat- och miljöpolitik – i alla fall till dess att forskningen inte stöder deras åsikter. I detta fallet handlar det om forskning vid Chalmers som går tvärs emot de grönas ekofilosofi. 

Att använda mer areal till att odla mindre grönt gynnar varken konsumentens plånbok eller den biologiska mångfalden. 

 

Csaba Bene Perlenberg