Blockaden i Gaza leder till död för folket

Vi kan kalla henne Mona. Hon är 32 år och har två små barn då hon upptäcker två knölar i bröstet. Cancer. Hon opereras och påbörjar cytostatikabehandling. Hon genomgår två omgångar och det går bra.

Sedan börjar problemen.

På sjukhuset är medicinerna slut och finns inte att uppbringa någonstans. Orsaken? Mona råkar leva i Gaza. Tillsammans med 1,6 miljoner männi­skor bor hon på en landremsa som är mindre än en tredjedel av Öland. Sedan över fem år är alla gazabor utsatta för en blockad till lands och sjöss av Israel. Införseln av varor är mycket liten och många varor får inte alls komma in. I stort sett all export är stoppad.

För Mona handlar det nu om liv eller död. Hon måste få rätt mängd cytostatika i rätt tid för att återhämta sig mellan behandlingarna, men utan att cancercellerna hinner sprida sig. Hon beviljas behandling i Israel och söker tillstånd att få passera gränsen. När dagen för behandlingen är inne har hon ännu inte fått tillståndet. Efter påtryckningar från sjukhuset får hon det några veckor senare. Då är inte tiden på sjukhuset kvar.

Till sist får Mona sin tredje behandlingsomgång, flera månader för sent. Nästa gång upprepas förhalningsspelet. Det dröjer många månader innan hon får behandlingen. Till sist ger hon upp.

I detta läge borde man fortsätta behandla Monas bröstcancer med strålning. Men det går inte eftersom de nödvändiga radioaktiva substanser som behövs inte släpps in i Gaza.

Efter några månader får Mona kraftiga ryggsmärtor. På sjukhuset i Gaza misstänker man att cancern spridit sig. Man vill undersöka om det är så och om Mona i så fall kan opereras. Men för undersökningen, scintigrafi, behövs en svagt radioaktiv isotop. Sådana släpps inte in av Israel. Inte heller de smärtstillande medel som skulle kunna lindrat Monas smärtor när hon inte längre kunde botas.

Ofta diskuteras blockaden i övergripande politiska termer. Monas berättelse visar en av blockadens effekter för vanliga Gazabor. Cirka 12 000 personer har nekats inresa till Israel för medicinsk behandling. Också bränslebristen slår hårt mot sjukvården. Sjukdomar sprids också då 90 procent av dricksvattnet är förorenat. Införsel av reservdelar till reningsverken blockeras.

Jag vet inte om Monas två små barn nu är moderslösa. Men jag vet att hon under normala omständigheter hade haft kanske 80 procents chans att bli frisk från sin cancer. Sjukvården i Gaza är av hög klass och med modern bröst­cancerbehandling är prognosen numera så god.

Berättelsen om Mona väcker frågor. Är tillgång till cancermediciner ett stöd för Hamas? Är smärtstillande till döende ett stöd för terrorism? Hur kan reservdelar till avloppsreningsanläggningar utgöra ett hot mot en av världens starkaste militärmakter?

FN, WHO och UNICEF varnar för konsekvenserna av den olagliga blockaden och kräver att den upphör omedelbart. Den leder till död och lidande för Gazas befolkning. Det är därför jag sedan 2010 deltagit i Ship to Gaza som med icke-våldsmetoder bekämpar blockaden. Det kommer jag att fortsätta med tills den upphör.


AV: Henry Ascher, barnläkare och professor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet.

FAKTA

Debattera I GT

Vi välkomnar politisk debatt, inte minst lokal och regional. Mejl: debatt@gt.se Fax: 031-725 90 02.

Artiklarna får inte vara längre än 2 600 tecken inklusive mellanslag. Arvode ges normalt inte och manus returneras ej.

Redaktionen förbehåller sig möjligheten att korta och rätta insänt material.