Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bilens särställning i trafiken är ohållbar

Anpassas till cykelfart. Göteborgs miljöprogram föreslår att Linnégatan byggs om som ett första prov. Snitthastigheten här och på andra trånga stadsgator är redan bara 25 kilometer i timmen.
Foto: Leif Gustafsson

Sänk till 30 kilometers fart på Göteborgs stadsgator! Kravet finns redan i förslaget till kommunens nya miljöprogram.

Stina Bergström, Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson, slog också ett slag för 30-gränser i GT går.

Regeringen borde läsa och lyssna!

En påkörning av en bil i 50 kilometer i timmen innebär oftast döden för en fotgängare eller cyklist. När bilen har sänkt hastigheten till 30 dödas ytterst sällan den oskyddade trafikanten. Därför är det orimligt att bashastigheten i svenska tätorter, områden där människor rör sig, är satt till just 50.

Det tycker också trafikverket. Tidigare i år lämnade myndigheten ett förslag till regeringen som innebär att bashastigheten i tätort sänks till 40 under en femårsperiod.

En trio av trafikforskare vid Lunds universitet tycker, efter att ha gått igenom de senaste årens forskning, att samhället borde gå längre. Forskarna föreslår 30 som ny bashastighet och när man studerar deras grafer är det lätt att förstå varför.

Efter att den relativt säkra 30-gränsen har passerat stiger dödskurvan brant uppåt mot 40. De tio kilometrarna i timmen kan vara skillnaden mellan liv och död. En sådan till synes beskedlig fartökning gör det också betydligt svårare för bilisten att hålla ordentlig uppsikt och samspela med cyklisterna som snabbt fyller våra gator.

Ännu ett skäl att hålla 30 är att bilar i den hastigheten tar upp mindre av stadens utrymme eftersom de inte behöver hålla lika stora avstånd. Dessutom minskar buller och utsläpp. Det blir helt enkelt en trevligare levnadsmiljö.

Anledningen till att trafikverket ändå fixerat sig vid 40 är att det anser att en lägre bashastighet inte är politiskt möjlig att uppnå och har svårt att bli accepterad hos allmänheten.

Det är ett dåligt och slappt argument. Hade man tänkt så på 70-talet skulle bilbälteslagen, som svenskarna motsträvigt accepterat, aldrig ha införts. Med informationsinsatser, poliskontroller och - framför allt - tid kommer bilisterna lära sig att acceptera långsammare körning.

Bilens särställning i stadstrafiken är  ohållbar. Det är inte rimligt att bilar färdas  i hastigheter som utsätter andra trafikanter för livsfara. Bilisterna måste lära sig att samspela med den växande skaran gående och cyklister och det samspelet kräver låg hastighet.

En bashastighet behöver dessutom inte gälla överallt. På sträckor inom en tätort där bilar inte kommer i närkontakt med oskyddade trafikanter kan kommunen höja hastigheten i lokala trafikföreskrifter. Men med en bashastighet i tätort på 30 kilometer i timmen måste man motivera varje hastighetshöjning och försäkra att den inte går ut över säkerheten.

Till exempel är det inte alls meningen att sänka fartgränserna på de stora lederna inom Göteborg och in till staden. Där föreslår det redan omdiskuterade miljö- programmet fortsatt 70 eller 90 kilometer i timmen.

"Bilens särställning i trafiken är ohållbar.