Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bemanningsfirmor är bra inkörsport för många unga

Ungdomsarbetslösheten i Sverige har varit hög sedan 1990-talet. Några grundläggande orsaker har varit brister i utbildningssystemet och alltför höga trösklar mellan skola och arbetsmarknad.

Tack vare alliansregeringens ansvarsfulla ekonomiska politik har Sverige, till skillnad från många av våra europeiska grannländer, möjlighet att bemöta dessa problem med reformer istället för att tvingas till besparingar.

Alliansen tar frågan på största allvar. Utöver att vi har reformerat gymnasie-skolan, för att öka undervisningskvaliteten och minska avhoppen, har vi gjort en rad arbetsmarknadsreformer som helt eller delvis har riktats mot ungdomar.

Vi har halverat arbets - givaravgiften för unga, infört rutavdrag, satsat på individuellt utformade insatser och nu senast halverat restaurangmomsen. Detta är viktiga insatser som också börjat ge resultat.

I dag är 22 000 fler unga sysselsatta.

Vänsterpartisterna Thaher Pelaseyed och Monika Djurner (GT-debatt den 14 februari) har rätt i att en stor andel av dem som är anställda inom bemanningsföretagen är unga och utlandsfödda. Någonstans där slutar dock överensstämmigheten med verkligheten.

Författarna drar paralleller till 1980-talets låga arbetslöshetssiffror och gör analysen att eftersom arbetslösheten är högre nu har bemanningsföretagen således inte tillfört arbetsmarknaden något. Det ger inte en rättvis bild av vare sig Sveriges ekonomi eller utvecklingen på arbetsmarknaden under de senaste 20 åren.

 

Dagens Sverige är, till skillnad från 80- talets, en öppen ekonomi där många inkörsjobb har rationaliserats bort. Nya jobb finns i hög utsträckning i små och medelstora företag och de verkar ofta under betydligt mer konkurrensutsatta förhållanden än vad många av 1980-talets dominerande arbetsgivare gjorde.

Om möjligheten att anställa via bemannings - företag skulle försvinna kan alternativet för dessa företag därför vara att tvingas avstå från att anställa.

Det råder ingen tvekan om att den svenska modellen bygger på fasta heltidstjänster. Samtidigt fyller bemanningsföretagen en viktig funktion både vad gäller att möta förändrade behov hos arbetsgivare och som en bra inkörsport för grupper som ungdomar och utlandsfödda som generellt har svagare förankring på arbetsmarknaden.

Till skillnad från Vänsterpartiets ofinansierade löften om allt till alla för alliansen en ansvarsfull arbetsmarknadspolitik och går från ord till handling i kampen mot ungdomsarbetslösheten.

 

Tomas Tobé

Ordförande (M) i riksdagens arbetsmarknadsutskott 

Lars Hjälmered

Riksdagsledamot (M) från Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!