Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Alla har rätt att vara trygga på jobbet

FRIHET. Trygghet på jobbet för sexuella minoriteter är ingen fluff-fluff-fråga. Foto: SHUTTERSTOCK
Ania Johansson, praktikant på GT:s ledarsida genom Liberala Skrivarakademin. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Miljöpartiets engagemang för HBTQ-frågorna är vällovligt, men efter 24 års maktinnehav i Göteborg avkrävs Moderaterna ansvar för de grönas tillkortakommanden.

Givet hur mycket tid människor tillbringar på sina arbetsplatser är det inte märkligt att dessa även är en arena för konflikter eller problem som även återfinns i den privata sfären. Samtidigt har människor rätt att förvänta sig trygghet och respekt vart man än befinner sig. Tyvärr är så inte alltid fallet.

 

En grupp vars utsatthet påverkas av omvärldens normer och bristande tolerans är den grupp som brukar beskrivas som HBTQ. Tyvärr har kännedomen om hur anställda inom Göteborgs Stad som tillhör nämnda grupp behandlas på sin arbetsplats länge varit alltför bristfällig.

 

Av den anledningen genomförde Göteborgs Universitet under förra året studien ”Normer som skaver”, med syfte att ge en överblick om problematiken på kommunala arbetsplatser. Slumpmässigt utvalda anställda vid bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad resulterade i 1 004 enkätsvar, varav 206 stycken från personer som självmant identifierade sig som HBTQ-personer.

 

Resultatet är en gällt skrikande varningssignal. Hela 30 procent av HBTQ-personerna uppgav att de utsatts för trakasserier och eller diskriminering under arbetstid. I svaren går det även att utläsa att situationen påverkat flera av de kommunalt anställdas vilja att ”komma ut”. 

 

Situationen är chockerande – och detta i en tid då den allmänna bilden är att homosexualitet eller annan sexuell läggning inte längre är stigmatiserat. Det borde vara en självklarhet att alla känner sig trygga på jobbet och kan vara sig själva utan begränsningar i ens personliga frihet. Det är inte bara en demokratifråga utan i allra högsta grad en liberal paradfråga.

 

Inför torsdagens fullmäktige agerar Miljöpartiet därför blåslampa då de i en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) undrar vad som görs för att förbättra situationen. MP:s Bosse Parbring lyfter fram tre åtgärder från nämnda studie:

 

Ett förstärkt aktivt arbete för att undanröja trakasserier och motverka mer subtila och omedvetna kränkande handlingar. Även brukares kränkningar måste tas på allvar.

Ett fortsatt arbete med normmedvetet ledarskap både bland chefer på hög nivå i organisationen och bland första linjens chefer.

Fortsatt stärkt normkritiskt arbete och HBTQ-kompetens genom verksamhetsanpassade utbildningar.

 

Kraven som ställs på Göteborgs stads arbetsmiljöarbete för minoritetsgrupper är inte ouppnåeliga eller orimliga. Här har Moderaterna och alliansen all möjlighet att ta ansvar. Detta är inte fluff-fluff-frågor. Miljöpartiets engagemang är vällovligt. 

 

Icke desto mindre bör det påtalas att frågan till Axel Josefson (M) ställs mindre än ett halvår efter att de gröna förlorade makten i Göteborg. Att en tredjedel av respondenterna vittnar om trakasserier och diskriminering på sina arbetsplatser är inget skönt grönt facit efter 24 års maktinnehav i Göteborg. Miljöpartiet har mindre än vad de tror att känna Pride över.

 

Ania Johansson praktiserar på GT:s ledarsida genom Liberala Skrivarakademin