Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

350 000 dåliga avlopp är inte någon skitsak

Villaägarnas riksförbund anser i en debattartikel i GT 20/8 att en kostnadseffektiv väg för att minska utsläpp från enskilda avlopp är att förbättra tillsynen från kommunerna. Men utredningen från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) visar att det är precis tvärtom; att tillsynsmyndigheterna måste söka upp fastigheterna, utreda och sedan debitera kostnaden för detta i form av extra tillsynsavgifter blir mer kostsamt för såväl samhället som fastighetsägaren. Där finns inte heller någon drivkraft för fastighetsägaren att själv ta större ansvar för sitt avlopp.

I dag är det de som gör rätt och som uppgraderar sin avloppsrening som lägger ut stora pengar. För att alla ska göra rätt föreslår HaV ett kombinerat avgifts/bidragssystem där de med sämst avlopp betalar mest medan de som gör en åtgärd får ett bidrag för detta. Ju effektivare avloppsrening man skaffar, desto mer bidrag, vilket inte enbart ökar omställningstakten utan även driver på teknikutvecklingen.

 

HaV föreslår även ett tydligare regelverk och en avloppsdeklaration, modell röd-gul-grön, som fastighetsägaren gör med hjälp av tillsynsmyndigheten. Syftet är dels att underlätta för myndigheter att följa upp status och åtgärdstakt, men också att öka medvetenheten och förståelsen för vilka lagkrav som gäller hos fastighetsägarna, mäklare och spekulanter.

Hälften av Sveriges 700 000 hushåll med enskilt avlopp är så dåliga att de inte uppfyller de lagstagade kraven. Varje år är det endast ett par procent av fastighetsägarna som åtgärdar sitt avlopp. I dag släpper de enskilda avloppen ut lika mycket fosfor som alla kommunala reningsverk tillsammans, och de riskerar också att förstöra dricksvattnet för sig själva och sina grannar.

 

BJÖRN SJÖBERG

Chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!