Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Lars Hamberger får starkt stöd

GÖTEBORG. Den världsberömde professorn Lars Hambergers kamp för att få arbeta har gått in på fjärde året.
Ledningen för Göteborgs universitet vägrar.
Trots en personlig vädjan från Nobelpristagaren Arvid Carlsson och en begäran från fyra professorer vid tre svenska universitetsfakulteter.

FAKTA

Professor Lars Hamberger
Ålder: 64 år.
Familj: Hustru och tre vuxna barn.
Bor: Råda säteri, sydost om Göteborg.
Yrke/verksamhet: Gynekolog och fertilitetsforskare.
Pionjär inom svensk provrörsbefruktning, Fullmaktsprofessor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare.
Världsberömd också som stamcellforskare och författare till texten i sina och fotografen Lennart Nilssons böcker om hur ett barn blir till, som sålts i 20 miljoner exemplar världen över.

Lars Hambergers strid startade faktiskt när han sökte tjänstledighet av personliga skäl i februari 2000. I den enda skriftliga dokumentation som finns har någon skrivit "t.v." i utrymmet för ledighetens varaktighet. Detta har senare tolkats och framställts av vissa tjänstemän på universitetet som att Hamberger begärt ledighet till sin pensionering. Hamberger återgick i tjänst i september 2000, meddelade universitetet detta och återupptog sin verksamhet. Men Hamberger hade mäktiga fiender i den dåvarande universitetsledningen. Professor Hamberger var känd för sin häftiga kritik av sjukhusledningen för besparingar och nedskärningar. Insatserna mot Hamberger och hans sekreterare har av dessa båda beskrivits som kvalificerad mobbning, som kulminerade när professorns arbetsrum bröts upp och all inredning och forskningsmaterial bortforslades. Fallet behandlades även av Arbetsdomstolen 2002 som då menade att även universitetet måste bekräfta tjänstledighetens upphörande. Så enkelt hade det alltså varit. Men dåvarande universitetsrektorn Bo Samuelsson och hans tjänstemän vägrade professor Hamberger att återuppta sitt arbete. Fortsätter kampen Och nu när Samuelsson och hans stab alla är borta fortsätter den nye rektorn, professor Gunnar Svedberg, kampen mot Hamberger. Nobelpristagaren i medicin, professor Arvid Carlsson lade i november 2003 fram ett förslag om att Lars Hamberger skulle återfå sin tjänst med placering utanför sin tidigare arbetsplats. Svedberg vägrar. Nu har fyra professorer i obstetrik och gynekologi skickat en skarp skrivelse till Svedberg och ifrågasatt om Hamberger straffas för tidigare tydlig kritik av universitetets och sjukvårdens chefspersoner. Ingenting att tillägga "Vi hemställer att rektorsämbetet fattar beslut i enlighet med Arvid Carlssons förslag och därmed sätter punkt för en konflikt som skadar svensk gynekologi, svensk forskning och Göteborgs universitet." Undetecknat av professor Torbjörn Bäckström, Umeå universitet professorerna Magnus Westgren och Britt-Marie Landgren, Karolinska institutet och professor Nils-Otto Sjöberg, Lunds universitet. Universitetsrektor Gunnar Svedberg har ingenting mer att tillägga i fallet: - Ärendet har utretts noggrant av universitetet och jag har inte hittat något nytt som skulle föranleda en omprövning.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!