Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Larmet: Västlänken är en stor säkerhetsrisk

SLÅR LARM. Göteborgs tidigare polischef Lars Klevensparr är i dag chef för räddningstjänsten i Göteborg. Nu slår han och hans team larm om att säkerhetstänket kring Västlänken brister och att man med det nuvarande förslaget kan få en responstid på runt 45 minuter innan brandmän kan vara på plats vid en olycka eller brand i delar av den tänkta supertågtunneln
Foto: Jan Wiriden
TUNNELNS MYNNING. Från centralstationen är det tänkt att tågtunneln Västlänken ska gå ungefär sex kilometer under jord genom centrala Göteborg. Nu slår Räddningstjänsten i Storgöteborg larm om att det kan bli väldigt komplicerat.
Foto: Trafikverket
SKRÄCKSCENARIOT. Stationen i Haga är enligt planen 25 meter under jord. Nu slår räddningstjänsten larm om att bristen av en parallell räddningstunnel längs stora delar av Västlänken kan innebära en responstid på runt 45 minuter vid en brand eller tågolycka.
Foto: Trafikverket

GÖTEBORG. Här kan GT avslöja räddningstjänstens larmbrev om Västlänkens järnvägstunnel.

Vid en brandkatastrof eller tågolycka i den planerade jättetunneln varnar räddningstjänsten för att en räddningsinsats kan fördröjas och ta 45 minuter att påbörja.

Allt för att evakueringstunneln som tidigare planerats lyfts bort av Trafikverket.

- Vi känner oss inte trygga med att Västlänken inte har en hel parallell evakueringstunnel, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör för Räddningstjänsten Storgöteborg.

Västlänkens föreslagna järnvägstunnel med dubbelspår och tre stationer, varav den i Haga ligger 25 meter under marken, ställer stora krav på tillgängligheten för räddningstjänstens personal och fordon vid en eventuell tågkatastrof.

Behovet att snabbt kunna evakuera vid en olycka är stort. I andra pågående tunnelprojekt som Citybanan i Stockholm och Citytunneln i Malmö finns två parallella tunnelrör som på olika sätt är tillgängliga för räddningstjänsten.

Men nu har en motsvarande räddningstunnel till stora delar försvunnit från Västlänken.

GT avslöjar

GT kan nu avslöja att Räddningstjänsten Storgöteborg, som varit remissinstans när det gäller Västlänkens säkerhet sedan 2001, sågar det nuvarande förslaget för hur säkerheten i järnvägstunneln ska utformas. I ett yttrande till Trafikverket uttrycker räddningstjänsten sin oro.

Vid en tågkrasch bedömer räddningstjänsten att det kommer att ta 45 minuter innan en insats med rökdykare kan vara i gång. Räddningstjänsten jämför med en brand i en byggnad där det normala målet är tio minuter.

Så här skriver räddningstjänsten i brevet:

"Tidskalorna vid uppbyggnaden av räddningsinsatser i hög riskmiljö inkluderat rökdykning bedömer räddningstjänsten vara i storleksordningen 45 minuter med det nu föreslagna konceptet. Jämförelsevis är räddningstjänstens normala mål vid exempelvis brand i byggnad att insats skall kunna påbörjas inom 10 minuter. Av den anledningen är tillgänglighetsfrågan ned till skadeområdet mycket avgörande för hur väl en räddningsinsats skall lyckas."

- Mina brandingenjörer har vissa farhågor inför den säkerhetslösning som Trafikverket presenterat för oss. Därför kommer vi nu med den här skrivelsen, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör för Räddningstjänsten Storgöteborg, och tidigare polismästare i Göteborg.

"Kan inte köra in"

I det nuvarande säkerhetskonceptet planeras bara vissa delar av Västlänken att ha ett parallellt tunnelrör för räddningsinsatser medan andra sträckor endast förses med insatsschakt.

- Vid olyckor i till exempel Tingstadstunneln kan polisen spärra av trafiken i det ena röret och räddningstjänsten kan då ta sig in till olycksplatsen via dörrar. Men är det bara en tunnel blir det svårt, då kan räddningsinsatsen inte köra in om det exempelvis är rökfyllt vid brand, säger Lars Klevensparr.

Han betonar hur viktig tiden är vid en räddningsinsats.

- Vi inom räddningstjänsten pratar alltid om att kapa sekunder. Därför är det viktigt att vi känner oss tillfreds med det kommande säkerhetskonceptet. Vi känner oss inte trygga med att Västlänken inte har en hel parallell evakueringstunnel, säger han.

Den planerade lösningen för Västlänken - där räddningspersonal på delar av sträckan får ta sig ner via stora hisschakt - är oprövad, enligt Lars Klevensparr.

- Den är för oss okänd. Vi har farhågor. Det är inte på det sättet som vi har arbetat i Göteborg tidigare. Det finns inte heller på någon annan plats så vi har inte kunnat prata med andra räddningstjänster, säger han.

"Kräver att man träffar rätt"

På grund av tunnelns längd, sex kilometer, är det enligt Lars Klevensparr viktigt att brandmännen tar sig ner i rätt schakt vid olycka.

- När det bara finns hisschakt kräver det att man träffar rätt. Hur ska vi veta att vi kliver in i rätt schakt? I en parallelltunnel kan man leta sig fram, säger han och fortsätter:

- Är det så att en räddningsinsats tar denna långa tid ökar risken för varje minut som går, att det tar längre tid för oss att komma fram och genomföra så bra åtgärder som det någonsin går för att ta hand om eventuellt skadade personer.

Planerna för hur tunnelsäkerheten ska utformas är inte helt fastslagna än, men de kommer att bli det innan årsskiftet. GT har sökt Trafikverket för en kommentar om varför en parallelltunnel längs hela sträckan i nuläget valts bort. Men ansvariga chefer vill inte svara på räddningstjänstens larm om bristande säkerhet i Västlänken.

- Vi vill att alla frågor från GT ska gå via Åke Wessman, informationsansvarig, säger Bengt Rydhed, ställföreträdande regiondirektör för Trafikverket.

När GT når Åke Wessman känner han inte till räddningstjänstens kritik, men ber att få återkomma. Senare ringer kommunikationsansvarig Kerstin Olsson Repo upp GT.

"Vi jobbar fortfarande"

- Det har bedrivits ett intensivt arbete med räddningstjänsten. Vi jobbar fortfarande och kommer att vara klara med helheten när det gäller järnvägsplanen i december i år. Jag har ännu inte fått tag i någon som kan kommentera detta i detalj, säger hon.

Johan Nyhus (S), kommunalråd med ansvar för trafikfrågor, vill inte kommentera saken innan han själv talat med Trafikverket och räddningstjänsten.

- Så fort jag gjort detta är jag självklart beredd att ge min kommentar, hälsar han i ett sms till GT.

Räddningstjänstens larmbrev till Trafikverket

"Tidskalorna vid uppbyggnaden av räddningsinsatser i hög riskmiljö inkluderat rökdykning bedömer räddningstjänsten vara i storleksordningen 45 minuter med det nu föreslagna konceptet. Jämförelsevis är räddningstjänstens normala mål vid exempelvis brand i byggnad att insats skall kunna påbörjas inom 10 minuter. Av den anledningen är tillgänglighetsfrågan ned till skadeområdet mycket avgörande för hur väl en räddningsinsats skalla lyckas."


"Västlänkens nu föreslagna utformning, med ett delvis fragmenterat insatskoncept har flertalet svagheter sett utifrån räddningstjänstens perspektiv. Att vissa delar av Västlänken planeras för insatsschakt medan andra sträckor förses med en parallelltunnel samt en tredje insatsstrategi för stationerna bedömer räddningstjänsten kunna medverka till att försvåra och fördröja en räddningsinsats."


"Trafikverket har dock för Västlänken framfört ett förslag som går ut på att i princip ta bort hela den parallella räddningstunnel som hittills funnits med i räddningskonceptet, och ersätta den med ett flertal utspridda räddnings- och insatsschakt. Räddningstjänsten Storgöteborg har noga utvärderat förslaget, som redan tidigare bedömts som det svagaste säkerhetsalternativet bland redovisade förslag ..."


"Räddningstjänsten Storgöteborg avråder Trafikverket från att genomföra en sådan grundläggande försämring av möjligheterna till räddningsinsats som borttagande av Västlänkens service- och räddningstunnel bedöms medföra."