Larmet från Stena: Våra sjömän kommer inte hem

Claes Berglund, samhälls- och miljöchef på Stena AB.
Foto: STENA
Oljetankern Stena Impression seglar under brittisk flagg och ligger just nu i hamn i Malaysia.
Foto: STENA

Sjömännen har kommit i kläm då gränserna världen över stängs i försöken att hantera coronasmittans spridning.

Västsvenska rederijätten Stena uppger att de har sjömän som har svårt att bli avlösta. 

Andra har gått i hamn i ett land och har svårt att ta sig hem. 

– De är på en tankbåt någonstans ute i världen och kan inte komma hem, säger Claes Berglund, samhälls- och miljöchef på Stena AB.

Land efter land stänger nu gränserna. Bland de som drabbas är världens 2,5 miljoner sjömän som får svårt att avlösas och tas sig hem i coronakrisens spår.

Nu uppger den västsvenska rederijätten Stena att de haft flera fall med sjömän som haft svårt att bli avlösta då det är dags att byta besättning.
Andra har, enligt Claes Berglund, samhälls- och miljöchef på Stena AB, ”fastnat” då de gått av i en hamn och fått svårt att ta sig hem.

– Det är en global fråga och vi har sjömän från hela världen på våra fartyg så vi berörs lika mycket som alla andra rederier, säger Claes Berglund som också är ordförande för den europiska redareföreningen European Community Shipowners’ Associations, ECSA.

Kenny Reinhold är ordförande för Seko Sjöfolk och vittnar om sjömän som kan få stanna kvar flera månader på båtar då de har svårt att ta sig hem.
Foto: PRESSBILD

Sjömännen kan ha glömts bort

Han säger att flera av världens länder har gjort undantag för chaufförer och andra som transporterar godstrafik, men att sjömännen inte fått något motsvarande undantag. Claes Berglund tror att det kan bero på att allt gått så fort att man missat eller trott att också sjömän ingick, utan att de gjorde det.

– En kategori som vi har lite bekymmer med just nu är faktiskt sjömän som ska avlösas. De är på en tankbåt någonstans ute i världen och kan inte komma hem, berättar Claes Berglund. 

Har ni exempel på sjömän som gått i land och som nu inte kommer hem?

– Jag vet att det förekommit och att det förekommer. 

Gäller det även Stenas egen personal?
– Ja, vi har haft egna sådana problem, säger Claes Berglund.

Även hos sjömännens fackliga organisation, Seko Sjöfolk har man fått liknande rapporter. De tecknar nu allt fler avtal med rederier om förlängda tjänstgöringstider till följd av sjömännens problem att avlösa varann.

– Vi hör nu om vissa som antagligen kommer få spendera både en, två och tre månader ombord. De får gå av, hamnen i det land de kommer till kanske säger ja, men de kan inte flyga hem, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Han nämner som exempel sjömän som varit ute i ett halvårs tid men nu inte kan komma hem, då arbetspasset är över.

– De är självklart oroliga för sina familjer, säger Kenny Reinhold.

Lotsar som inte går ombord

Både Kenny Reinhold och Stena har även fått rapporter om att lotsar, av rädsla eller på grund av olika länders regleringar, inte velat gå ombord på utländska fartyg.

Men också har det förekommit att vissa länders besättningar inte velat ta emot lotsen av rädsla för coronaviruset.