Larmet: Droger göms i barnens sandlådor

Brottsstatistik 2019 från Brottsförebyggande rådet (Brå).
Tamara Tesanovic, enhetschef för Fastighet och säkerhet i Göteborgs stad.
Foto: Lo Birgersson
Linda Bergvall, kommunpolis lokalpolisområde Storgöteborg syd.
Foto: Polisen
Genrebild.
Foto: ROGER VIKSTRÖM

Nästan varje dag upptäcks narkotika eller rester av narkotika av personal på någon av förskolorna i Göteborg.

Drogerna har gömts eller lämnats kvar vid bänkar och i sandlådor på förskolornas gårdar.

– Det handlar oftast om marijuana eller tramadol. Någon har kanske gömt det där för att hämta igen eller för att man gjort upp med någon köpare, säger Linda Bergvall, kommunpolis i lokalpolisområde Storgöteborg Syd.

Det händer ofta att narkotikagömmor eller rester av droger hittas i miljöer där små barn leker, som på kommunens förskolegårdar. Platser som ligger skyddade för att värna om barnen dagtid, men som också blir attraktiva på kvällar och helger för dem som vill hålla till på ett undanskymt ställe.

Förskolor över hela Göteborg är drabbade. Ibland hittas narkotikan i sandlådor, ibland vid bänkar under byggnadens takfot där det är skyddat för regn och insyn. Många förskolor tvingas ha rutiner där de ser över gården för att säkra den inför barnens utevistelse.

– Inget område utmärker sig, utan det sker verkligen i alla delar av staden, säger Tamara Tesanovic, enhetschef vid Fastighet och säkerhet i Göteborg.

Hon konstaterar att det inte är ovanligt att narkotika påträffas i barnens utemiljöer:

– På någon av kommunens cirka 400 förskolor hittar vi tyvärr narkotika eller rester av narkotika nästan varje dag. I vissa fall skapar detta såklart oro hos medarbetare och vårdnadshavare.

Förskoleförvaltningen samarbetar med polisen som kontaktas efter varje känt fall, förklarar Tamara Tesanovic.

Kamerabevakning på några förskolor

– Vi samarbetar också med lokalförvaltningen som förvaltar förskolorna, till exempel genom att förbättra belysningen på gårdarna. Vi har också kamerabevakning och andra tekniska säkerhetssystem på några förskolor, samt vakter som ronderar. Vi har rutiner för hur medarbetare på förskolorna ska agera om de hittar narkotika och det finns möjlighet för förskolorna att beställa extra städning genom lokalförvaltningen, säger hon.

På de förskolor som drabbats tidigare rekommenderas personalen att alltid söka av gården innan barnen får gå ut.

Linda Bergvall är kommunpolis i lokalpolisområde Storgöteborg Syd (Härryda kommun, Mölndals stad, stadsdelarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo). Hon är väl bekant med problemet.

– Både skolgårdar och förskolegårdar är platser där vi vet att narkotikahantering förekommer, framför allt kvällar, nätter och på helgerna när det inte är någon verksamhet i gång. Det här är även naturliga mötesplatser för ungdomar som inte håller på med narkotika, säger hon.

Polisen söker med hundar 

När polisen får larm från en skola eller förskola åker en patrull ut och tar hand om narkotikan.

– Får vi tips om att det kan gömmas droger någonstans kan vi söka med hundar. Därför vill vi ha in så många tips som möjligt om sådant som medborgarna lägger märke till. Det går att tipsa via polisens hemsida. Men om det är akut och man har hittat narkotika ska man förstås ringa oss direkt, säger Linda Bergvall.

Hon berättar att det oftast är marijuana i mindre förpackningar som påträffas. Det kan också handla om tabletter med tramadol, ett narkotikaklassat läkemedel som ibland används tillsammans med cannabis.

– Det kan vara att det hittas i någon liten gömma på lämpligt ställe. Någon kanske gömmer narkotikan där för att hämta den igen, eller om man gjort upp med någon köpare, säger hon.

Tamara Tesanovic konstaterar att medarbetare även hittat kokain, cannabis och hasch vid förskolorna.

– Jag förstår att det här skapar oro framför allt på förskolor och skolor med yngre elever, där barnen kan hitta det och stoppa i munnen. Men under mina fyra år som kommunpolis har jag inte hört att det hänt att något barn fått i sig något, säger Linda Bergvall.

Inte heller Tamara Tesanovic känner till något fall i Göteborg där barn hittat narkotikan.

”Samhällsproblem som växer”

Linda Bergvall konstaterar att polisen och kommunen ständigt arbetar för att platser där människor bor och där barn och ungdomar går i skolan ska vara fria från narkotika.

– Det är målsättningen. Men det är jättesvårt med tanke på att narkotikaproblematiken är ett samhällsproblem och vi upplever att det växer och växer. Men där ungdomar och barn går i skolan ska det bara inte förekomma. Det är också allas ansvar. Föräldrar behöver ha koll på sina ungdomar och vara lika engagerade i dem som när de är yngre, säger hon.

Daniel Johnsson, kommunpolis på Västra Hisingen som omfattar Biskopsgården och Torslanda, säger att hans erfarenhet är att det oftast är rester av narkotikabruk som hittas vid förskolorna.

– Det är inte ofta vi hittar fulla påsar, utan mer att det är smulor kvar. Vilket är illa nog med tanke på att det är barn som vistas där som kan hitta det, säger han.

– Vi har platserna under uppsikt och åker förbi dem så ofta vi hinner.