Lärare kränkte elev – filmades av granne

En förskollärare vid en förskola i Göteborg slog och knuffade ett barn med funktionsnedsättning. OBS! Genrebild
Foto: Shutterstock

En förskollärare vid en förskola i Göteborg slog och knuffade ett barn med funktionsnedsättning.

Hela händelsen filmades och förskolläraren anmäldes till barn- och elevombudet.

Skolinspektionen vill nu att Lärarnas ansvarsnämnd varnar läraren.

Det var i september förra året som händelsen ägde rum på en förskolegård i Göteborg. Förskolläraren ska då ha kränkt eleven genom att ha slagit och knuffat eleven.

En granne till skolan filmade hela händelsen eftersom läraren tidigare också ska ha utsatt barnen på förskolan för kränkande behandlingar. Filmen lämnades över till skolan via en annan förälder som fått den från filmaren, som ville vara anonym. Rektor informerade sedan i sin tur elevens föräldrar om vad som hade hänt deras barn. Den funktionsnedsatta eleven var själv inte kapabel till att berätta och föräldrarna anmälde kränkningen till barn- och elevombudet.

Stängdes av omedelbart

Skolan påbörjade en utredning och man hade samtal med läraren. Även övrig personal informerades om vad som hänt och läraren stängdes av omedelbart. Läraren sade senare själv upp sig. Hon har sedan dess arbetat på en annan förskola.

Läraren har berättat att hon inte minns exakt vad som hände men att det skulle se värre ut på filmen än i verkligheten. Hon hade ingen avsikt att slå något barn och är ångerfull. Händelsen polisanmäldes också men utredningen lades ned.

Skolinspektionen har behandlat ärendet och yrkar på att läraren tilldelas en varning från Lärarnas ansvarsnämnd. De anser att läraren har visat sig vara mindre lämplig att bedriva undervisning.

Barn- och elevombudet kräver dessutom 20 000 kronor i skadestånd från Göteborgs kommun för kränkningen.