Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Lärare kallade eleven "otrevlig och elakast"

En lärare ska ha kallat eleven för "den otrevligaste och elakaste ungen" i ett mejl. Eleven ska också ha slagits och sparkats av andra elever och en elev sa ha sagt till honom att "han skulle hjälpa honom att dö". OBS: Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Den synskadade eleven blev sparkad och slagen i skolan – men Göteborgs kommun ansåg inte att han utsattes för kränkande behandling.

I ett mejl kallar också en lärare eleven för den "otrevligaste och elakaste ungen".

Nu kräver Skolinspektionen att de två skolorna vidtar en rad åtgärder.

I början av augusti i fjol skickades en anmälan in till Skolinspektionen, det var en förälder till en elev som berättade att hennes son blivit utsatt för kränkande behandling och att skolorna som sonen gått på dessutom inte tillgodosett hans stödbehov.

Eleven har en synskada och har därför behov av extra stöd och tillsyn och i anmälan listar föräldern upp flera gånger då skolan brustit. Men framför allt radas kränkningar upp som eleven utsatts för.

Bland annat ska en lärare ha kallat honom för "den otrevligaste och elakaste ungen" i ett mejl. Eleven ska också ha slagits och sparkats av andra elever och en elev sa ha sagt till honom att "han skulle hjälpa honom att dö".

Skolorna nekar

Eleven ska också ha hotats med kniv på en av skolorna och en annan gång ska en lärare ha kontaktat hans mamma då han visat ovilja att till en läxa i matematik – läraren hade glömt bort att eleven inte ser.

De båda skolorna menade dock att eleven inte blivit utsatt för kränkande behandling, vare sig av lärare eller av andra elever. De ser heller inte de brister i skolans tillsynsansvar eller att eleven inte fått de stödinsatser som han behövt.

Men Skolinspektionen ser brister i hanteringen av eleven och förelägger Göteborgs kommun, som står ansvarig för skolorna, att skolorna innan den 15 december ska vidta en rad åtgärder. Bland annat ska skolorna skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningar, se till att åtgärdsprogram utarbetas för eleven och säkerställa tillsynen.