Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Länsstyrelsen: Regeringen bör pröva Preems utbyggnad

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill att Preems utbyggnad av sitt raffinaderi i Lysekil ska prövas av regeringen. Foto: Johan Carlén

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill att regeringen prövar frågan om Preems utbyggnad i Lysekil.

Om den nya anläggningen blir verklighet skulle utsläppen fördubblas – och därmed släppa ut mest klimatpåverkande gaser i landet.

Ett beslut från Mark- och miljööverdomstolen har tillfälligt stoppat planerna.

Preems utbyggnadsplaner fick grönt ljus av Mark- och miljödomstolen i november förra året, men överklagades av miljöorganisationer så som Naturskyddsföreningen och privatpersoner.

I juni i år beslutade Mark- och miljööverdomstolen, som är den högre instansen, att man beviljat prövningstillstånd för överklagan, något som gör att Preems planer fördröjs åtminstone fram tills 2020.

”Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet vilket innebär att målet tas upp till prövning av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen påbörjar nu den skriftväxling m.m. som behövs för att målet ska bli klart för att kunna avgöras. Domstolen planerar preliminärt att hålla huvudförhandling första kvartalet 2020.”, skrev domstolen i sitt beslut.

Länsstyrelsen vill att ärendet prövas av regeringen

Nu vill Länsstyrelsen i Västra Götaland att ärendet prövas ytterligare – av regeringen. Det eftersom man anser att verksamheten kraftigt kommer att påverka möjligheterna för länet att nå klimatmålen.

I ett pressmeddelande vidareutvecklar man resonemanget:

”Det regionala klimatmålet säger att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030. Detta räknat från 1990 års nivå. Länsstyrelsen bedömer att Preems nya verksamhet ger så stora utsläpp av koldioxid att hela utsläppsminskningen sedan 1990 riskerar att bli noll. Då blir det också närmast omöjligt att nå vårt regionala klimatmål till 2030.”, skriver man.

Anledningen till att Preem vill bygga ut är att de vill utvidga sin produktion och tillverka bensin och diesel med lägre svavelhalt i den nya anläggningen.

Utsläppen kan fördubblas

Enligt Preems egna beräkningar väntas den utbyggnad de vill göra öka utsläppen från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

Det skulle innebära att raffinaderiet fördubblar sina koldioxidutsläpp, något som enligt SVT Nyheter Väst innebär att anläggningen kommer att släppa ut sex gånger så mycket koldioxid som det svenska inrikesflyget varje år.

SVT menar vidare att det skulle göra raffinaderiet i Lysekil till den anläggning i landet som släpper ut mest klimatpåverkande gaser.