Läkemedel mot covid-19 ska testas i ny stor studie

Katja Fogelberg är intensivsjuksköterska och hon ser en ny typ av covid bland patienterna. De inlagda är yngre än tidigare blir de också snabbare sämre.
Foto: Johan Wingborg
Intensivvårdsavdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg.
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL /TT

Ett nytt läkemedel mot coronaviruset ska börja testas i en stor studie efter påsk.

– Det har utvecklats mot influensa, men har visat sig ha bredare effekt och fungerar också mot coronavirus som SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, säger Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det handlar om det antivirala läkemedlet molnupiravir som tagits fram av ett amerikanskt läkemedelsföretag.

Syftet har varit att utveckla en medicin mot influensavirus, men preparatet är effektivt mot en rad olika virus, bland annat det nya coronaviruset, SARS-CoV-2.

– Läkemedlet har effekt mot alla de olika coronavirusen. Hittills har det bara testats på ett fåtal personer i en fas-2-studie. Ett 50-tal personer fick läkemedlet och ett antal andra fick placebo. Då kunde man se att molnupiravir hämmade virusförökningen av SARS-CoV-2 väldigt bra, säger Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, som också berättat om molnupiravir i Vetenskapsradion Nyheter.  

Börjar testa nya läkemedlet efter påsk

Nu ska en större internationell fas-3-studie göras. Sverige är ett av de länder som kommer att delta om den godkänns av svenska myndigheter, och Sahlgrenska universitetssjukhuset kommer då att vara huvudprövare i studien.

– Vi väntar på beslut från Läkemedelsverket inom kort och hoppas kunna komma inom några veckor. Studien består av två delar. I den ena ges läkemedlet väldigt tidigt i förloppet till patienter som är lindrigt sjuka. Hälften av deltagarna får läkemedlet och hälften får sockerpiller och så följer vi hur det går, säger Magnus Gisslén som är ansvarig för den kliniska covid-19-forskningen på infektionskliniken på Sahlgrenska.

Den andra delen av studien handlar om patienter som är så sjuka att de behöver sjukhusvård men inte intensivvård. 

Ska ges tidigt i sjukdomsförloppet

Gisslén förklarar att läkemedlet sannolikt bör ges tidigt i förloppet för att ge störst effekt:

– Den största virusförsökningen har man dagarna när första symtomen kommer. När man blir så svårt sjuk att sjukhusvård krävs brukar det ha gått åtta till tio dagar. Då kan det vara för sent att ge antivirusläkemedel. Det man blir sjuk av då är kroppens eget kraftiga immunsvar.

Magnus Gisslén tycker att läkemedlet hittills ser lovande ut och menar att det nu gäller att undersöka dels att det är effektivt och fungerar, och dels att det inte finns allvarliga biverkningar. I de första studierna på försöksdjur noterades biverkningar, men molnupiravir är godkänt för studier i USA och EU.

– Det är viktigt att utveckla antivirala läkemedel med effekt mot olika virus och det skulle vara perfekt att ha ett läkemedel när en pandemi börjar, säger han.

WHO:s besked: Så smittades människor med covid-19