Läkaren sa att flickan var frisk – hade cancer

Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Foto: Ronny Johannesson

 Den 13-åriga flickan hade hosta, feber och svettningar under flera månader. När hon sökte hjälp på en akutmottagning i Västsverige ska läkaren ha sagt att hon var frisk.

Två dagar senare blev läget sämre och hon fick föras akut till Drottning Silvias barnssjukhus i Göteborg.

Då fick familjen veta att flickan hade lymfkörtelcancer.

Under förra hösten blev den 13-åriga flickan sjuk. Enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, handlade det om hosta, andnöd, feber, trötthet och nattliga svettningar.

Hennes föräldrar tog med sin dotter till den vårdcentralen på en ort i Västsvenska flera gånger. På vårdcentralen skrev de ut totalt två penicillinkurer, men flickan blev inte bättre. Föräldrarna ville att läkarna skulle fortsätta utreda dotterns tillstånd och efterfrågade bland annat en lungröntgen. Men något sådant blev inte aktuellt, skriver föräldrarna i den anmälan som lämnats in till IVO.

Läkaren sa att flickan var frisk

När flickan blev ännu sämre i början av 2014 valde föräldrarna att ta med 13-åringen till akutmottagning på ett sjukhus i Västsverige. Föräldrarna berättade om alla symptom och frågade återigen om en lungröntgen. Men enligt IVO-anmälan ska läkaren inte ha tagit situationen på allvar. Han ska i stället ha sagt att flickan var frisk, men att hon kanske hade någon form av virussjukdom.

Två dagar senare blev flickans tillstånd ännu sämre. Efter ytterligare ett sjukhusbesök, denna gång på barnmottagningen i Halmstad, togs föräldrarnas vädjan om en lungröntgen på allvar. Denna ska enligt anmälan till IVO ha visat symtom på en allvarlig sjukdom.

Hade cancer

Man valde därför att köra flickan med ambulans i ilfart till Drottning Silvias barnssjukhus i Göteborg. Här konstaterades det att hon hade lymfkörtelcancer.

Föräldrarna har anmält händelsen till IVO. I anmälan skriver de att de är kritiska till hur läkaren på akutmottagningen, som de besökte först, hanterade situationen. De anser att han skulle ha gjort en noggrannare undersökning och remitterat deras dotter vidare. De undrar även om vårdtiden och riskerna hade kunnat minskas om diagnosen fastställts tidigare.