Kyrkan får statsbidrag - portar homosexuella

Kristdemokraten Stefan Atte­fall (i mitten) är civilminister - med ansvar för statsbidrag till religiösa samfund. Han tycker inte att det är konstigt att Smyrnakyrkan får pengar från staten. Tomas Brunegård (till vänster) är styrelseledamot i Smyrnakyrkan och engagerad i församlingen. Han är även vd och koncernchef för Stampen - en av Sveriges mäktigaste mediekoncerner. Smyrnakyrkans pastor Urban Ringbäck (till höger) stoppade homosexuelle Peter Härnstam från att bli medlem i församlingen.

Smyrnakyrkan i Göteborg, en av Sveriges största pingstkyrkor, får statsbidrag, trots att de nekar homosexuella medlemskap.

- Världen är komplex. Vi har ingen självklar syn på det. Vi nöjer oss med att säga att grundtanken i skapelse­ordningen är att sexualiteten har en huvudsaklig plats mellan man och kvinna, säger Smyrna­kyrkans pastor Urban Ringbäck.

På en banderoll vid kyrkans pampiga entré, vid en av Göteborgs dyraste bostadsadresser, står att man erbjuder "Heliga vanor för vanliga människor". I kyrkans ledning finns dock framgångsrika företagsledare som mediejätten Stampens vd Tomas Brunegård och Per Ahdrian, verksam inom telebranschen och bland annat vd för företaget Allsite.

Kändisar som Ace of Bases popstjärna Jenny Berggren har talat om sin tro inför församlingen.

Tvåbarnspappan Peter Härnstam fick dock inte bli medlem. Han var medlem i Smyrnakyrkan i Göteborg, men lämnade Sveriges nästa största pingstkyrkoförsamling när han flyttade till Borås 2002. När han, skild från sin fru, sökte nytt medlemskap 2007 skulle han gifta sig med en man. Då fick han inte längre vara medlem.

Kyrkan, som får statsbidrag, ville inte ha en medlem som var homosexuell och skulle gifta sig.

- I samband med medlemsintaget samtalar vi och har utvärderingar och i det här fallet uppfattade vi att Peter starkt drev frågan om acceptansen kring sin äktenskapssyn och där har vi en tydlig hållning att vi definierar äktenskapet som mellan man och kvinna, säger Urban Ringbäck.

Kyrkan får miljoner varje år

Enligt Ringbäck accepterar man visserligen homosexuella människor som medlemmar, men inte om de vill gifta sig. Kyrkan anser dessutom att det är fel att ha sex utanför äktenskapet. Inför medlemsantagningar har Smyrnakyrkan samtal med den sökande.

- Om någon i ett medlemssamtal vill driva en helt annan riktning än det församlingen står för, till exempel att äktenskapet inte är viktigt, eller driver principen om fri sexualitet, då skulle vi avvakta med medlemskap och fortsätta samtalet, säger Ringbäck.

Expressen har sökt Tomas Brunegård, men han har inte gått att nå.  Till Dagens Mediasäger Brunegård:

– Vi nekar inte homosexuella medlemskap, men det här är något som du ska prata med Urban Ringbäck om. Jag måste hänvisa till Smyrnakyrkan, det handlar om något som skedde för några år sedan.

Tomas Brunegård vill inte gå in på vad kyrkan i dag har för inställning till att låta gifta homosexuella vara medlemmar.

Trots att kyrkan inte accepterar homosexuella som vill gifta sig eller ha "fri sex" som medlemmar får man stats­bidrag på hundratusentals kronor varje år.

Pingströrelsen tilldelas cirka 7 684 000 kronor per år i statligt stöd, enligt uppgifter från pastor Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan.

Smyrnakyrkan i Göteborg får i sin tur 319 600 kronor av dessa statsbidrag.

Peter Härnstam anmälde Smyrna­kyrkan till diskrimineringsombuds­mannen 2010, men eftersom det ideella föreningslivet inte innefattas i diskrimineringslagstiftningen vidtogs inga åtgärder.

"Inte någon laglig grund"

I lagen om stöd till trossamfund står det att "s tatsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på...".

Åke Göransson, generalsekreterare vid SST - nämnden för statligt stöd till trossamfund, kan inte stoppa att Smyrnakyrkan får statsbidrag.

- Vi har inte någon laglig grund att stoppa bidrag om det inte strider mot lagen mot stöd för trossamfund. I min värld är det DO som bevakar om något är olagligt enligt diskrimineringslagen och väcker åtal efter att ha fått in en anmälan. De har fått in en anmälan och konstaterat att det inte finns någon grund, säger Åke Göransson.

Diskrimineringslagarna gäller dock inte ideella föreningar när det handlar om medlemsfrågor. Enda undantaget är fackföreningar.

- Enligt vad diskrimineringslagen säger är det inte olagligt. Sedan kan man tycka att det är en miss i lagstiftning eller så är det ett uttryck för att ideella organisationer ska få tolka sitt medlemskap utifrån sin teologiska grund, säger Göransson.

När Smyrna­kyrkan firar 90 år i november i år är församlingens tidigare pastor Jack-Tommy Arden­fors inbjuden att predika. Ardenfors menar att homosex "var så man levde i Sodom och Gomorra" och "aldrig varit och kommer heller aldrig att vara naturligt".

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall, kristdemokrat, tycker inte att det är konstigt att Smyrnakyrkan får statsbidrag.

- Ett antal samfund har tydliga livsstils­krav på människor som ska dela deras gemenskap, säger Attefall.

- Lagstiftningen är i all väsentlighet bra. Lagstiftningen har en tydlig markering om att man inte prövar de olika samfundens teologiska uppfattning utan att de ska vara del av det demokratiska systemet, säger civil­ministern.

Stoppade Jehovas

Han uppfattar det inte som att Smyrnakyrkans värderingar strider mot paragrafen om att statsstöd ska stärka och upprätthålla "de grundläggande värderingar som samhället vilar på...".

Paragrafen har använts få gånger för att stoppa stats­bidrag.

- Vi har använt den här paragrafen en enda gång vad jag känner till, säger Attefall, och det var i fallet med Jehovas vittnen som har som lära att man inte ska delta i allmänna val, medlemmar ska inte delta i det världsliga samhället. Då har paragrafen använts för att säga "där drar vi gränsen". Vill man inte delta i det demokratiska styrelseskicket, då har man lagt sig under ribban.

Peter Härnstam skriver just nu en bok om sin upplevelse i Smyrnakyrkan. Han fick extra inspiration av Jonas Gardells populära bok och SVT-aktuella drama "Torka aldrig tårar utan handskar".

- Jag började skriva boken redan för fem år sedan, men fick eld i baken nu när jag såg "Torka aldrig tårar utan handskar". Min tanke bakom anmälan var att lyfta frågan inom frikyrkan och pingst­rörelsen, inte bara sopa den under mattan. Jag är inte den första i pingströrelsen som är homosexuell.

Får stöd av troende

- Jag har också fått mycket stöd av andra troende, även präster.

I boken kan Härnstam berätta om en uppväxt inom frikyrkan. Han var medlem i Smyrnaförsamlingen i Göteborg mellan 1994 och 2002. När han flyttade med fru och två barn till Borås blev han medlem i Korskyrkan. I Borås skilde han sig från sin dåvarande fru och träffade senare den man som han i dag är gift med. När han flyttade till Mölndal ville han återvända till sin gamla församling i Smyrnakyrkan i Göteborg och ansökte om att återfå sitt medlemskap. Men då sa pingstkyrkan och dess pastor Urban Ringbäck nej.

- Jag blev ledsen, sårad och kränkt, säger Härnstam.

- Jag var inte gift när jag ville bli medlem, men Urban Ringbäck fick reda på att jag skulle gifta mig. Om jag inte hade varit gift tror jag att jag hade fått vara medlem. Jag förstår deras tanke. Är jag inte gift är det inte helt kört. Är jag gift har jag tagit ännu ett steg.

Kyrkan, som får stats­bidrag, ville inte ha en medlem som var homosexuell och skulle gifta sig. Han skulle behöva leva i celibat för att bli medlem.

- Det är en allvarlig synd enligt Smyrna och pingströrelsen att leva i en sexuell relation, men att inte att vara gift. Alternativet för den som är homosexuell och vill vara medlem i Smyrnakyrkan är då att leva i celibat. Man utestänger de homo­sexuella på det sättet.

"Vem lever i celibat?"

- Men jag fick bara beskedet att jag inte var välkommen som medlem och man nämnde inte alternativet att jag kunde leva i celibat, även om det aldrig var aktuellt. Vem lever i celibat?

Ordförande Per Ahdrian och styrelseledamöterna Kristina Carlsson, Annette Runsteen samt Torbjörn Kjörk vill inte kommentera.

- Jag uttalar mig inte om detta. Det är bara Urban Ringbäck som svarar på frågan, säger Annette Runsteen.

Gunnar Sköldeberg, vice ordförande, säger att han inte minns om han var med och tog beslutet om Peter Härnstam och vill inte kommentera fallet.

Expressen har sökt styrelseledamoten Conny Örneholm.