Kvinna utreds för sexövergrepp mot inlåsta pojkar på boende

En kvinnlig vårdare utreds för sexuella övergrepp på ett statligt boende inom SiS, Statens institutionsstyrelse.
Foto: MARCUS ERICSSON/TT NYHETSBYRÅN

Innanför låsta dörrar påstås den kvinnliga vårdaren haft privata massagestunder med hemmets utsatta ungdomar.

Men hon fick behålla sin tjänst och det ”gränslösa beteendet” dokumenterades aldrig.

Ett år senare berättar två tvångsvårdade pojkar att de utsatts för flera sexuella övergrepp av kvinnan.

– Vi ser allvarligt på det, säger Stefan Hell Fröding på Statens institutionsstyrelse.

Massagestunderna med tvångsvårdade ungdomar blev kända under hösten 2017.

En kvinnlig anställd, på ett statligt ungdomsboende i västra Sverige, har enligt en senare utredning ett ”gränslöst beteende mot ungdomar”.

Hon arbetar på ett av Statens institutionsstyrelses boenden, ett låst hem för tvångsvårdade pojkar mellan 16 och 21 år. Uppgifter framkommer om att hon har massagestunder med intagna ungdomar. När hon kommer hem från jobbet har hon privata kontakter med ungdomarna på sociala medier. 

Dokumenterades inte

Men när händelserna blir kända dokumenteras de inte.

I stället konstaterats bara muntligen att kvinnan uppträtt olämpligt och hon omplaceras, utan skriftlig motivering, till en ny avdelning inom samma ungdomshem. I en senare utredning konstateras att det helt saknas dokumentation i hennes personalakt om förflyttningen, som också ska ha handlat om samarbetssvårigheter med kolleger, i mitten av oktober 2017.

”Någon skriftlig information överlämnas inte i samband med omplaceringen. Det finns inte heller någon dokumentation i (namnet på den anställde) personalakt gällande hennes beteende eller gällande omplaceringen.”

Ett år passerar.

Och den 3 januari 2019 sätter sig en av ungdomarna på boendet där kvinnan arbetar i ett rum framför två chefer. 

Och så börjar han berätta. 

En kvinnlig vårdare utreds för sexuella övergrepp på ett statligt boende inom SiS, Statens institutionsstyrelse.
Foto: MARCUS ERICSSON/TT NYHETSBYRÅN

Den kvinnliga vårdaren på det låsta boendet har under fyra månader, enligt pojken, utsatt honom för upprepade sexuella övergrepp och ofredanden under hela hösten 2018. Kvinnan har enligt pojken kommit ensam till hans rum i samband med samtal och städning. Några gånger har de påstådda övergreppen också skett i ungdomsboendets gym och idrottshall. Pojken ska med ord och rörelser ha protesterat när hon tagit på hans kön, både utanpå och innanför kläderna. Hon ska ha tryckt sin rumpa mot hans kön och fått honom att ta på sitt eget kön innanför kläderna.

”Skamfylld och smutsig”

Senare, under utredningen, berättar ungdomen att han har svårt att prata om händelsen. Han beskriver sina känslor efteråt med dessa ord:

– Skamfylld och smutsig. 

Uppgifterna kommer ur den lex Sarah-utredning som boendet gjorde sedan händelsen blev känd och som GT tagit del av. 

Sedan en polisanmälan gjorts togs kvinnan ur tjänst och en internutredning tog vid. 

Men då avslöjades nya detaljer. 

Pojken vittnar om att fler ungdomar drabbats av den kvinnliga vårdaren. 

Uppgifter kommer om en annan pojke, helt oberoende av det första fallet, och han kontaktas. Det nya offret medger efter en stund, efter att först ha sagt sig inte vilja svara, att ”något hade hänt”. 

Och att kvinnan, som arbetat på ungdomsboendet i sju år, ska ha ”utsatt ytterligare fler ungdomar”. 

Får skarp kritik

Myndighetens utredare är självkritisk i sin utredning:

”Även om ord står mot ord om vad som faktiskt har hänt har dock ensamarbetet och avsaknaden av bedömningar gällande risk för sexuella övergrepp utgjort en risk för både personal och ungdom, och i förlängningen även för tryggheten och säkerheten för de övriga som vistas och arbetar på ungdomshemmet.”

Bristen på dokumentation i fallet kallas ”ett allvarligt hot mot ungdomars säkerhet och hälsa”. 

Hemmet ska nu ha ändrat i rutinerna för att bättre dokumentera händelser, övervakningskameror har installerats, personalutbildningar kring relationer och sexualitet ska hållas och personal får handledning kring ”bemötande och tjänstemannarollen”. 

Stefan Hell Fröding, pressansvarig på Statens institutionsstyrelse.
Foto: Statens institutionsstyrelse

– Vi ser allvarligt på detta och det är därför vi anmält det till Ivo. Det var brister i dokumentationen, säger Stefan Hell Fröding, pressansvarig på Statens institutionsstyrelse.

Institutionschefen på det aktuella hemmet vill dock tona ned den första händelsen, hösten 2017, när det först framkom att kvinnan hade olämpliga kontakter och masserade ungdomar. Omplaceringen grundade sig till stor del i samarbetssvårigheter med kolleger, enligt institutionschefen

– Det här är en del i en större grej som tillsammans ledde till bedömningen att hon måste byta avdelning. Det fanns dessa samarbetssvårigheter samt att hon masserade ungdomar och då sa vi att detta inte får förekomma.

Flera kända fall

Enligt det aktuella ungdomshemmet är det första gången någon ur personalen anklagas för sexuella övergrepp.

Men inom flera av Statens institutionsstyrelses övriga låsta hem är övergreppen ett känt problem.

Sommaren 2018 åtalades en annan anställd i västra Sverige, en man i 50-årsåldern, för upprepade sexuella övergrepp mot en flicka på det låsta hemmet där han arbetade. 

Flickan som anmält berättade för Sveriges Radio:

– Han gjorde det klart för mig att det var han som var i maktposition. ”Jag kan ringa till din socialsekreterare och säga att du inte sköter dig”, ”jag kan göra så att du hamnar i isoleringen”.

Flera sexuella relationer

Tingsrätten konstaterade senare i en friande dom att den tekniska bevisningen ”starkt talar för” att han är skyldig, men att det inte var ställt utom rimligt tvivel. Ärendet är dock överklagat och fortsätter i hovrätten senare i maj i år.

Sveriges Radios granskning har också visat att flera manliga anställda haft sexuella relationer med tvångsvårdade ungdomar vid ett annat hem i norra Sverige. På hemmet fanns tjejer mellan 16 och 21 år som har psykosociala problem och missbruksproblematik.

Christoffer Rahm, överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska institutet.
Foto: Karolinska institutet

Christoffer Rahm, överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska institutet, säger att ungdomshem där utsatta barn och ungdomar som kan ha varit utsatta för tidigare övergrepp och mår psykiskt dåligt, är en särskild riskmiljö.

– Det är en riskmiljö, det finns en risk att det blir gränsöverskridande beteenden.

Han pekar också på det maktövertag som personalen har mot de utsatta ungdomarna. 

– Risken på en institution är att det blir en väldig maktobalans mellan en psykiskt lidande ungdom och en vuxen som har en personalroll. Speciellt i en institutionsmiljö.

”Vanligare än man kan tro”

Han säger att kvinnliga förövare är ovanliga i detta sammanhang.

Men bara i statistiken.

– Frågar man offren är det vanligare än man kan tro. Men de kvinnliga förövarnas metoder är lite annorlunda. Det handlar inte om våldsamma metoder som lättare leder till domar utan om psykologiska övergrepp och kanske smekningar. Det är svårt att leda i bevis och det är skamfyllt. Men det är precis lika skadligt för den utsatte. 

GT har förgäves sökt kontakt med den kvinnliga vårdaren. 

Nekar till anklagelserna

I ungdomshemmets egen utredning framgår att hon nekar till anklagelserna och där lyft fram bland annat ”att det var ungdomen som ville gå och träna med henne...” I arbetsplatsens utredning framgår också att hon tidigare, 2014, kontrollerats mot misstanke- och belastningsregistret utan anmärkning. Övrig personal och chefer på hemmet har heller inte uppmärksammat några missförhållanden kring kvinnan och hennes relation till ungdomarna. 

Institutionschefen på boendet vill samtidigt understryka att kvinnan endast är misstänkt.

– Det pågår en polisutredning och hon är inte dömd. 

– Det är nu polisens sak att utreda om det finns tillräcklig substans för att väcka åtal eller inte. 

Kvinnan har sedan anmälan varit avstängd från sin tjänst, uppger institutionschefen.

Men omedelbart sedan sedan fallet blivit känt i media den 7 maj i år, genom artiklar i bland annat GT och GP, sade hon upp sig från sin tjänst.