Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kvinna i Varberg hade döda djur i bostaden

Det fanns cirka en meter gödsel runtom på golvet i stallet. Foto: Länsstyrelsen Halland
Djurkadaver i det igenbommade stallet. Foto: Länsstyrelsen Halland
Fyra levande får hittades i stallet och omhändertogs men fick sedan avlivas eftersom de var i så dåligt skick. Foto: Länsstyrelsen Halland
Fåren hade inte tillgång till vatten eller foder, pälsvården och klövvården var kraftigt eftersatt. Foto: Länsstyrelsen Halland

Ett ovanligt grymt fall av vanvård av djur har uppdagats i Varbergs kommun.

En kvinna har nu fått djurförbud av länsstyrelsen.

Flera döda djur hittades både i bostaden och i stallet.

Det var vid en kontroll på en gård i början av februari i år som den omfattande vanvården uppdagades. Man fann då mycket allvarliga brister i djurhållningen.

Flera djur hittades döda, både i bostadshuset och i stallet, en del av dem hade legat så länge så att de hade mumifierats.

I bostaden hittades också en ensam fårbagge och flera katter. De hade varken mat eller vatten och urinen hade gjort att ammoniakhalten vida översteg gränsvärdena. Det fanns nästan dubbelt så mycket som det tillåtna. Det var mycket förorenat i bostaden.

En meter gödsel

I stallet hittades ytterligare döda djur men även fyra levande får som omhändertogs och sedan avlivades eftersom de var i så dåligt skick.

Fåren hade inte tillgång till vatten eller foder, pälsvården och klövvården var kraftigt eftersatt. De var avmagrade och hade ingen tillgång till någon torr liggplats eftersom det fanns cirka en meter gödsel runtom på golvet i stallet.

Fåren var så toviga av den stela ullen så de inte kunde röra sig. Någon av dem hade också löss. De var i mycket dåligt allmäntillstånd.

Stallet var också igenbommat med rep och brädor så ingen kunde ta sig in. Fönstren var så smutsiga så att ingen kunde se genom rutorna, varken djuren inifrån eller någon utifrån.

Veterinär på plats tror att djuren vanvårdats i flera år men att lidandet de utsatts för pågått under flera månaders tid. Veterinären har bedömt att djuren har utsatts för ett gravt lidande.

Den 9 maj i år fattades beslut om att kvinnan får djurförbud.