Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Kustpärlorna trotsar ny dom – fortsätter bryta mot lagen

Socialminister Lena Hallengren (S) om äldreomsorgens beredskap för spridningen av coranaviruset.
Fiskebäckskil i Lysekils kommun, som är en av dem som valt att dra in möjligheten för sommargäster att få hemtjänst.Foto: SHUTTERSTOCK
Orust var den västsvenska kommun som var först ut när det kom till att dra in rätten till hemtjänst.Foto: HENRIK JANSSON/GT/EXPRESSEN

Att neka personer hemtjänst i fritidsboenden är olagligt, enligt Förvaltningsrätten.

Men trots den färska domen vägrar kommunledningen i flera västsvenska kustpärlor att ändra på sina beslut under den rådande coronapandemin.

– Rätten går på juridiken och inte på det sunda förnuftet i det här fallet. Vi kommer att stå fast vid vårt beslut, säger Mats Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Sotenäs kommun.

Redan den 20 mars tog Orust beslut om att neka hemtjänst till de personer som har fritidshus i kommunen.

Anledningen var att man inte ansåg sig mäkta med det ökade trycket på vården som coronapandemin inneburit och som skapat personalbrist, samt att man ansåg att själva resandet från hemkommuner bröt mot de restriktioner som regeringen utfärdat för personer i riskgruppen.

Man ville dessutom säkerställa att den personal som faktiskt kunde jobba inte blev smittade av viruset.

– Det kan inte vara lämpligt att åka från en smitthärd som Stockholm och utsätta vår personal för risken att bli smittad. De som sen ska hem och hjälpa vår gamla befolkning, förklarade Catharina Bråkenhielm (S), kommunstyrelsens ordförande på Orust.

Catharina Bråkenhielm (S), kommunstyrelsens ordförande på Orust.Foto: Sveriges riksdag

Orust var först i ledet, men sedan dess har flera västsvenska kommuner gjort samma sak. 

Det rör sig bland annat om Uddevalla, Sotenäs, Lysekil och Falkenberg.

Under måndagen föll en dom i förvaltningsrätten i Göteborg, där rätten konstaterade att Falkenberg brutit mot socialtjänstlagen när de nekat personer i behov av hemtjänst möjligheten att ta del av den i sina fritidsbostäder.

Domen: Kommunen bryter mot lagen

Detta hade man enligt rätten gjort genom att avböja personernas bosättningskommuns beslut om hemtjänst i annat boende.

”En kommun kan inte besluta om att inte tillämpa lagen. Endast riksdagen kan ändra gällande lag”, förklarade rådmannen Karin Hartmann i ett pressmeddelande.

Kerstin Rosell, (S), är socialnämndens ordförande i Falkenbergs kommun.Foto: Coops pressrum

Kerstin Rosell, (S), är socialnämndens ordförande i Falkenbergs kommun. Hon är inte förvånad över rättens beslut.

– Vi vet ju att lagen säger så, det vill säga annat än det vi beslutat om, säger hon.

”Tillståndet i landet är allvarligt”

Däremot tycker hon att rådande lagstiftning bryter mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Vi anser att Folkhälsomyndighetens rekommendationer väger tyngre. Jag tycker att tillståndet i landet är så pass allvarligt att man ska gå på dem i första hand, men det säger inte de som håller på med juridik, säger hon.

FHM:s rekommendationer

Vi har en samhällspridning i allt fler delar av Sverige. Därför rekommenderar vi att man ska tänka igenom om resan är nödvändig att genomföra. Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige.

 

Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök. Till riskgrupperna hör främst personer som är 70 år och äldre, och personer med en underliggande sjukdom, t.ex. hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes.

 

Får vi en geografisk spridning över större delar av landet riskerar vi att hamna i ett läge där resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården är svåra att omfördela. Det är viktigt att tänka på att man ska kunna ta hand om sig själv om man skulle insjukna på sitt resmål. Behöver man hjälp lokalt måste man vara medveten om att det kan finnas begränsat med resurser. 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hur kommunen ska gå vidare är i dagsläget inte fastställt, men beslutet går att överklaga.

– Det går att överklaga, vi har tre veckor på oss. Nu får vi besluta hur vi ska gå vidare, säger Rosell.

Att rätten konstaterat att Falkenberg bryter mot lagen avskräcker dock inte de kommuner som fattat liknande beslut.

Mats Abrahamsson, (M) kommunstyrelsen ordförande i Sotenäs kommun.Foto: Pressbild

Mats Abrahamsson (M) är kommunstyrelsen ordförande i Sotenäs kommun. Enligt honom förändrar domen ingenting.

– Rätten går på juridiken och inte på det sunda förnuftet i det här fallet. Vi kommer att stå fast vid vårt beslut tills vidare. Att neka hemtjänst, säger han.

Abrahamsson förklarar Sotenäs fortsatta tillämpning av sitt beslut med att det ännu inte finns några prejudikat i frågan.

– Varje kommuns ärende hanteras enskild. Det är inget domstolstrots vi sysslar med, eftersom domen som berör Falkenberg inte är prejudicerande. Det blir den först när ärendet avgörs i högre instans, säger han.

Förbud mot hemtjänst har gett resultat

Abrahamson förklarar att deras beslut att dra in vården har haft positiva resultat.

– Vi har haft ovanligt få sökande, eftersom vi gick ut tidigt och sa att man inte kan få hemtjänst här.

Jan-Olof Johansson, (S), kommunstyrelsens ordförande i Lysekil.Foto: LYSEKILS KOMMUN

Även Lysekils kommun låter sitt beslut om att inte erbjuda hemtjänst för personer med fritidsboende stå fast.

– Än så länge kör vi på det vi har beslutat. Vi är inte lika utsatta som de andra kommunerna och har mindre antal sökande. Men får vi ett större utbrott är risken stor att vi inte kan hantera det, förklarar Jan-Olof Johansson, (S), kommunstyrelsens ordförande i Lysekil.

”Vi kommer fortsätta som vi gjort”

För Orust, som var först ut med att besluta att neka hemtjänst för utomstående, har det faktum att rätten konstaterat att Falkenberg brutit mot lagen inte förändrat något.

– Vi vet ju att lagen säger något annat. Men har man inte personal så har man inte personal. Vi kommer fortsätta som vi gjort innan, förklarar Britt-Marie Andrén-Karlsson, (S), som är ordförande i utskottet för omsorg i kommunen.

Ann-Charlott Gustafsson (UP), socialnämndens ordförande Uddevalla.Foto: Uddevalla kommun

Ann-Charlott Gustafsson representerar Uddevallapartiet och är socialnämndens ordförande i kommunen.

Hon förklarar att man också i Uddevalla låter beslutet stå fast.

– Vi kommer fortsätta enligt det beslut vi tagit. Vi avvaktar och se vad som händer och just nu håller exempelvis Sveriges kommuner och regioner, SKR, att trycka på regeringen så att de kan ändra lagen, säger hon.

Greger Bengtsson är samordnare för äldreomsorg på SKR.Foto: SKR

Greger Bengtsson är samordnare för äldreomsorg på SKR. Han förklarar att fenomenet inte bara finns i de västsvenska kustpärlorna.

– Enligt min bedömning är det drygt ett 50-tal kommuner i Sverige som fattat beslut om att inte erbjuda hemtjänstinsatser för personer som inte är skrivna hos dem, säger han.

Lagändring föreslås

Enligt Bengtsson har man bland annat lämnat in yttranden för att förmå regeringen att förändra socialtjänstlagen under coronapandemin.

– Det vi gjort i det här fallet är att något vi inte gör så ofta; vi har föreslagit att vi behöver en förändrad lagstiftning. Det är som sagt inte vanligt, men det här är heller inga vanliga tider.

De kommuner som beslutat att neka hemtjänst för sommargäster har också skrivit på en lista tillsammans med kommuner som ännu inte valt att gå hela vägen. I skrivelsen, som skickades till socialminister Lena Hallengren, (S), i slutet av april, har man försökt förklara för henne att lagstiftningen bör ändras.

Socialminister Lena Hallengren, (S), tror inte att en lagändring är rätt väg att gå.Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

I en intervju med P4 Extra berättar Hallengren att hon inte tror att ändra lagstiftningen är rätt väg att gå. Bland annat med hänvisning att det är mer komplicerat än vad man kan tro.

– Man ska förstå att det inte är helt okomplicerat. Handlar det om att begränsa möjligheten till hemtjänst under en månad, två eller tre? Är det för hela gruppen? Avgörs det av hur smittspridningen ser ut i den kommun där man i vanliga fall bor eller ska det styras av smittspridningen i den kommun där man vill ha sin tillfälliga vistelse? Handlar det om sjuktalen i en kommun?, säger hon.

Ministern tror på annan lösning

Istället tror Lena Hallengren på en lösning som innefattar bättre dialog mellan kommunerna.

– Jag tror att vi når mycket bättre framgång om vi tillsammans kommer överens om att kommuner inte skickar vidare en begäran till en kommun som man känner till har sämre förutsättningar att skala upp sin hemtjänst i normala fall och ännu svårare i detta läge med sjukskrivningar och med en kris att hantera, säger hon i P4.

Socialministern berättar dock att man ska följa de rekommendationer som finns.

– Man ska stanna i den kommun där man vet att man kan få den hemtjänst man behöver, säger hon i sändningen.

Socialminister Lena Hallengren (S) ser allvarligt på smittspridningen i Sverige

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. SKR är en politiskt styrd organisation och styrelsen består av förtroendevalda från kommuner och regioner.

 

Källla: SKR