Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kuppartade scener i kommunfullmäktige

Här lägger Martin Wannholt, M, sina röster för vilka som bör bli kommunalråd i Göteborg. Just nu är det högst oklart vilka som blir kommunalråd i Göteborg – och en sluten omröstning pågår. Foto: GÖTEBORGS KOMMUN

Vid 21.15-tiden stod det klart att Martin Wannholt lyckats kuppa sig in i Göteborgs kommunstyrelse.

Tillsammans med Vägvalet bildade Martin Wannholt (M) koalition med namnet "Samverkande göteborgare" och återtog sin plats i kommunstyrelsen.

PROPORTIONELLT VAL

Enligt kommunallagen ska ett val ske proportionellt enligt följande:

– Om det begärs av minst så många väljande som motsvarar den kvot som man får om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1.

– Om den kvoten blir ett ojämnt tal ska den avrundas till närmast högre hela tal.

– Om valet sker enligt lagen om proportionellt valsätt måste fullmäktige följa detaljerade regler för förfarandet som finns i lagen.

Källa: Sveriges kommuner och landsting

Det var när kommunfullmäktige på torsdagskvällen skulle fördela ledamöterna i kommunstyrelsen mellan partierna som det högst oväntade inträffade. Vägvalet protesterade mot fördelningen av ledamöter – och fick med sig moderaten Martin Wannholt. För att få igenom detta krävdes exakt de sex röster som Wannholt och Vägvalet tillsammans har i kommunfullmäktige.

Tung revansch

Tillsammans kräver de att ett proportionellt val av ledamöter ska genomföras. Nu ska kommunfullmäktige hålla en sluten omröstning för att avgöra hur fördelningen av ledamöterna i kommunstyrelsen ska fördelas mellan partierna.

Detta kan sluta med att antingen Moderaterna eller Vägvalet får ytterligare en ledamot i kommunstyrelsen. För Martin Wannholt, som nyligen petades från posten som kommunalråd av sitt eget parti, hade det inneburit en tung revansch mot sina politiska motståndare, både inom och utanför Moderaterna.

– Detta måste ju anses vara en otroligt illojal handling och av den typen av illojalitet är inte förenligt med medlemskap i partiet. Han kommer först uppmanas att lämna och gör han inte det blir det disciplinärende och jag har svårt att se att det inte skulle leda till uteslutning. Han följer uppenbarligen inte partiet, säger Ulf Bjereld, S-märkt professor i statsvetenskap.

"Inget nu. Sorry."

I ett SMS ville moderaternas petade kommunalråd Martin Wannholt inte berätta vad som händer efter torsdagskvällens möte.

GT: Kan jag få ett citat, kommer du vara kvar i moderaterna efter detta?

– Inget nu. Sorry, skrev Wannholt.

Detta är inte första gången som Martin Wannholt går emot partilinjen. Mitt under brinnande valrörelse gick han i en debattartikel till hårt angrepp mot tågtunneln Västlänken. Detta ledde till att Moderaterna efter valet petade Wannholt som kommunalråd.

"Får stå för honom"

Vid 21.15-tiden var rösträkningen klar och då meddelades att Martin Wannholt fått en plats i kommunstyrelsen. Tillsammans med Vägvalet har Wannholt ingått koalition med namnet "Samverkande göteborgare" - helt enligt reglerna. Martin Wannholt röstades in som nummer tolv av de tretton ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen.

Den nya fördelningen innebär att de rödgröna inte längre har majoritet i kommunstyrelsen. Exakt vad det får för betydelse återstår att se.

– Även om en majoritet i kommunstyrelsen lägger förslag så kan de ju bli nedröstade av den rödgröna majoriteten i fullmäktige, konstaterar Ulf Bjereld.

Moderaternas starke man i Göteborg, Jonas Ransgård säger att Martin Wannholts agerande är grund för uteslutning.

Martin Wannholt berättar för GT att han bestämde sig för att rösta med Vägvalet i tisdags när det stod klart att Moderaterna petar honom som kommunalråd.

Martin Wannholt om att Jonas Ransgård vill utesluta honom:

– Det får stå för honom. Som jag ser det finns det ingen grund för uteslutning.