Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tre män har lön
 för samma jobb

Sparkad. Claes Rydberg sparkades från kulturchefsjobbet förra veckan. Foto: Per Wissing

Från den 15 oktober har Västra Götaland en tillförordnad och två sparkade kulturchefer på sin ­"lönelista". Därmed kostar kulturchefsposten skattebetalarna 298 000 kronor i månaden.

I förra veckan sparkades regionens kulturchef Claes Rydberg med omedelbar verkan. Sedan dess är han under ett halvårs uppsägningstid arbetsbefriad med full lön och tjänstebil. Därefter, i maj 2013, får han ytterligare 18 månadslöner utbetalt i en klumpsumma. Totalt kostar uppsägningen 2,8 miljoner kronor.

Rydberg tillträdde i juni 2010. "Med sin bakgrund som ledare inom olika organisationer och förvaltningar kommer Claes Rydberg att betyda mycket", sa Lars Nordström, ordförande för kulturnämnden i VG-regionen då. Vad Claes Rydberg har betytt för regionens havererade och förvirrade kulturpolitik ska låtas vara osagt – han har ju knappt synts till – men av den senaste veckans plötsliga "Rydberghype" i media att döma så kommer han mest att bli ihågkommen för de där 2,8 miljonerna.

Sparkad. Kristian Berg sparkades från kulturchefsjobbet i december 2009. Det är pengar som skulle betyda mycket för många av regionens verksamheter: På Dômens konstskola är det till exempel ungefär vad 32 elever och 10 lärare kostar under ett år. På Sjöfartsmuseet motsvarar det tre års utställningsverksamhet, medan det täcker en tredjedel Dansforums yrkesutbildning för 80 elever under ett år.

 

Men Claes Rydberg är inte den första med ett fett avgångsvederlag. Miljonrullningen kring kulturchefsposten började egentligen i december 2009. Det var då Rydbergs företrädare, Kristian Berg, petades och i stället fick den nyinrättade tjänsten "kulturstrateg" med bibehållen chefslön plus förmånsbil. Hans uppdrag blev egentligen bara ett – att ta fram en ny kulturvision för regionen. "Kristian Berg har en unik kompetens när det gäller att utveckla kulturens roll i samhället", sa Lars Nordström när Bergs nya uppdrag presenterades.

Berg skulle vara klar våren 2011, men i december 2010 kommer nya bud. Hans roll har tonats ner och beskrivs "som en av pusselbitarna" i arbetet som nu i stället leds av den nya kulturchefen Claes Rydberg.

Men Kristian Berg lämnar in sin rapport. Den är på 15 sidor, 5 907 ord lång, och kostar 2,2 miljoner. Det är vad regionen lägger på kulturstrategtjänsten under de 21 månader den existerar.

Tar över. Sture Carlsson tar över kulturchefsjobbet fram till nästa sommar. Foto: Foto: Petra Jonsson Efter det, i september 2011, får Kristian Berg en fallskärm på 18 månadslöner, vilket motsvarar 1,6 miljoner kronor. Totalt har alltså den förrförre kulturchefen kostat regionen 3,8 miljoner sedan han petades.

Så vad gör Kristian Berg i dag? På Kultursekretariatet har man ingen aning. Men han visar sig fortfarande vara skriven i Göteborg och till slut når GT honom i Pamplona där han är på semester.

– Den senaste tiden har jag jobbat en del som konsult åt Hälsinglands museum. Jag har hjälpt dem med strategier och lite mål och kommer att fortsätta med det, säger han.

 

Den 15 oktober tillträder Sture Carlsson som tillförordnad kulturchef inom Västra Götalandsregionen. Förordnandet varar som längst fram till 30 juni 2013 då en ny kulturchef ska vara utsedd. Hans lön är högre än den sparkade kulturchefens.

– Det beror på att pensionskostnaderna är högre för Rydberg, förklarar regiondirektör Ann-Sofi Rydén, som nu sätter igång direkt med rekryteringen av en ny kulturchef.

– I dag har vi diskuterat val av rekryteringskonsult.

Under tiden har Sture Carlsson 92 000 kronor i månadslön. Lägg därtill Kristian Bergs och Claes Rydbergs fallskärmar. De betalas visserligen ut som engångsersättningar, men räknar man på att de motsvarar 18 månadslöner så får Kristian Berg "lön" till och med februari 2013 och Claes Rydberg till och med oktober 2014.

Därmed kan man räkna ihop att kulturchefsposten kostar regionen 298 000 kronor i månaden en bit in på nästa år.